ایسنا/ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: نظرسنجی انتخاب آپارتمان یا ویلا، اولویت متقاضی را نشان می‌دهد که تا ۱۰ خردادماه تمدید شده است.

محمد صادقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: در راستای حق انتخاب نوع واحد مسکونی توسط متقاضی، نظرسنجی تعیین اولویت در پروفایل سامانه تمامی متقاضیان تایید شده قابل مشاهده است.
وی افزود: تمامی متقاضیان تخصیص پروژه در سایت ۵۶۰ هکتاری، متقاضیانی که ناقص واریزی داشته‌اند و افرادی که وضعیت آن‌ها در سامانه تایید اولیه یا نهایی ذکر شده است می‌توانند در این نظرسنجی شرکت کنند.
صادقی با اشاره به اینکه نظرسنجی اولویت متقاضی را مشخص می‌کند، بیان کرد: اگر متقاضی تخصیص پروژه شده در نظرسنجی شرکت نکند، آپارتمان در سایت ۵۶۰ هکتاری برای وی محفوظ است و الزامی برای شرکت آن‌ها در نظرسنجی نیست به جز در مواردی که متقاضی درخواست ویلایی داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان قم به صورت آپارتمانی و ۵۰ درصد به صورت ویلایی خواهد بود.
صادقی با اشاره به تعهد استان برای ساخت بیش از ۶۳ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: در سایت ۵۶۰ هکتاری ۳۰ هزار واحد مسکونی به صورت آپارتمانی و در دو نقطه و پهنه طایقان و اسلام‌آباد قنوات خانه ویلایی ساخته می‌شود.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday