فارس/ در حکمی از سوی سردار رادان فرمانده انتظامی استان خوزستان منصوب شد.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور در حکمی فرمانده انتظامی استان خوزستان منصوب را منصوب کرد.
بر این اساس سردار سرتیپ احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در حکمی سرتیپ دوم پاسدار «سید محمود میرفیضی» را به سمت فرمانده انتظامی استان خوزستان منصوب کرد.
پیش از این سردار سید محمد صالحی فرمانده انتظامی استان خوزستان بود.
سردار سید محمود میرفیضی به مدت پنج سال مسئولیت فرماندهی انتظامی استان گلستان را بر عهده داشت.
فرماندهی انتظامی استان مازندران و فرماندهی انتظامی استان قم از دیگر سوابق سردار سید محمود میرفیضی است.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan.today