صدا و سیما/ با تصمیم وزارت نیروبه مشترکین خوش مصرف در بخش خانگی پاداش تعلق خواهد گرفت.

حمیدرضا کریمی فرد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان فارس با بیان اینکه امسال با گرمای زودرس هوا مواجه شده‌ایم، اظهار کرد: امسال برنامه‌های مدیریتی دوران عبور از پیک بار سال ۱۴۰۲ از ۱۵ خردادماه برنامه ریزی شده است.

کریمی فرد با اشاره به اینکه برای جلب مشارکت بیشتر مردم در بخش تعرفه خانگی پاداش‌های ویژه‌ای پیش بینی شده است، گفت: سقف الگوی مصرف برای مناطق گرمسیر ۳ هزار کیلو وات ساعت برای هر ماه تعیین شده است.

وی ادامه داد: سقف الگوی مصرف در مناطق غیرگرمسیر نیز ۳۰۰ کیلو وات ساعت برای هر ماه تعریف شده است. در واقع امسال پاداش به همه مشترکان حتی مشترکانی که مصرف آن‌ها بالای الگوی مصرف است تعلق می‌گیرد.

وی اضافه کرد: با این حال هر کس بتواند مصرف خود را مدیریت کند و حتی مصرف خود را به زیر سقف الگوی مصرف برساند؛ یعنی به میزان پنجاه درصد مصرف خود را مدیریت کند پاداشی تا سقف ۲ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی به او تعلق می‌گیرد. این در حالی است که قیمتی که مشترکین برای انرژی برق مصرفی پرداخت می‌کنند به ازای هر کیلووات ساعت ۱۰۰ تومان است.

کریمی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر هر کیلو وات ساعت برق با احتساب هزینه سوخت بدون یارانه بالای ۲ هزار تومان برای وزارت نیرو تمام می‌شود، گفت: مشترکان اگر مصرف خود را به نصف الگوی مصرف برسانند به ازای هر کیلووات ساعت کاهش قریب به ۲ هزار تومان پاداش دریافت می‌کنند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online