باشگاه خبرنگاران/ رئیس مرکز فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر گفت: معلم بازنشسته گناوه‌ای با اهدای عضو، ناجی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

علیرضا باقری، رئیس مرکز فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر اظهار کرد: این بانوی فرهنگی به نام خیری رضایی که به دنبال ICH خونریزی مغزی به بیمارستان نمازی شیراز اعزام شده بود با تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده نوع‌دوستش به بیمارستان ابوعلی سینا منتقل شد.
رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: هر ۲ کلیه و کبد معلم بازنشسته گناوه‌ای در بیمارستان ابوعلی سینا برای پیوند به نیازمندان برداشت شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar