مهر/ با اعلام سازمان اتوبوس‌رانی قزوین ساعت کاری ناوگان اتوبوس‌رانی قزوین تغییر کرد.

با توجه به تغییر ساعت کاری دستگاه و ادارات استان قزوین سازمان اتوبوسرانی قزوین نیز از تغییر ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی قزوین خبر داد.
بنا بر اعلام سازمان اتوبوسرانی ساعت آغاز به کار ناوگان اتوبوسرانی قزوین از پانزدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم شهریور ماه ساعت ۵:۳۰ صبح خواهد بود.
گفتنی است پیش از این استانداری قزوین ساعت کاری دستگاه و ادارات استان قزوین از ۱۶ خرداد را از ۶ صبح تا ساعت ۱۳ اعلام کرده بود.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today