صدا و سیما/ از امروز تا پایان هفته، گذر موجی کم رطوبت، بارشهای خفیف و پراکنده را برای استان به همراه خواهد داشت.

بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، موجی کم رطوبت از امروز تا روز پنجشنبه جو استان را متاثر می‌کند.
عبور این موج علاوه بر کاهش نسبی دمای روزانه، بارش‌های خفیف و پراکنده ای، برای  استان به دنبال خواهد داشت.
بارش، در روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه و در نواحی کوهستانی شمال و شرق استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today