ایرنا/ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیستمین روز از خردادماه در شرایط سالم برای تنفس شهروندان قرار دارد.

مهدی اله‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۷ نشانگر هوای سالم است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته نیز با عدد ۸۳ از سالم بودن هوا حکایت دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه کیفیت هوای مناطق شهید مفتح و خاقانی مشهد در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار آلودگی قرار دارد، گفت: شاخص کیفیت هوا در سایر ۲۱ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در این کلانشهر، در شرایط سالم گزارش شده است.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today