همشهری آنلاین/ توضیحات یک هموطن گرفتار در سیل هولناک جاده چالوس را ببینید.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday