مهر/ استاندار اردبیل گفت: بیش از ۷ هزار متقاضی واجد شرایط نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های اردبیل وجود دارد که پیشرفت فیزیکی بخش قابل توجهی در مرحله فوندانسیون است.

سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل با بیان اینکه مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای فعلی جامعه محسوب می‌شود، اظهار کرد: ساخت بیش از ۲۷ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن استان اردبیل در دست اقدام است.
استاندار اردبیل با اشاره به توجه ویژه دولت به این موضوع مهم، بیان کرد: در حال حاضر برای ۱۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل جانمایی و تعیین پیمانکار شده است.
عاملی خاطرنشان کرد: همچنین عملیات اجرایی ساخت این ۱۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: برای ۱۰ هزار متقاضی دیگر طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل هم طی ماه‌های آینده جانمایی، تعیین پیمانکار و دیگر اقدامات لازم انجام و سپس عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today