صدا و سیما/ مدیر منابع آب شیروان گفت: آب پشت سد بارزو به حداکثر یک میلیون متر مکعب ذخیره آب رسیده که این حجم نیز قابل تحویل و استفاده نیست و باید برای ملاحظات ایمنی و پایداری سد در مخزن باقی بماند.

این روز‌ها سد بارزوی شیروان حال و روز خوشی ندارد و خشکسالی‌های اخیر و کاهش بارندگی‌ها باعث افت بسیار شدید ذخیره آب پشت این شد شده است.
خسروپناه، مدیر منابع آب شیروان اظهار کرد: سد بارزو در سال ۱۳۸۲ با توان ذخیره‌سازی ۹۲ میلیون متر مکعب به بهره‌برداری رسید که بیشترین میزان ذخیره‌سازی آن در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۳ میلیون متر مکعب بوده است.
خسروپناه ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌ها باعث شد حجم ذخیره آب سد بارزو به شدت کاهش یابد که امروز به پایین‌ترین میزان خود از زمان بهره‌برداری حداکثر یک میلیون متر مکعب ذخیره آب رسیده است که این حجم نیز قابل تحویل و استفاده نیست و باید برای ملاحظات ایمنی و پایداری سد در مخزن باقی بماند.
وی گفت: طبق نتایج حاصل از هیدروگرافی مخزن سد، با توجه به انباشت رسوبات، حجم مخزن سد بارزوی شیروان از ۹۲ میلیون متر مکعب به ۸۶ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

 


 

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today