مهر/ مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی از واگذاری ۲ دستگاه اتوبوس سیار انتقال خون به ارزش ۲۰ میلیارد تومان به خراسان شمالی خبر داد.

هادی نوری، مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی اظهار کرد: ۲ دستگاه اتوبوس سیار انتقال خون به ارزش ۲۰ میلیارد تومان به خراسان شمالی واگذار شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today