ایسنا/ بازدید از موزه‌های گروه دفینه در پنجم مهرماه همزمان با روز جهانی گردشگری رایگان است.

این گروه موزه‌ای شامل موزه هنر ایران (کاخ مرمر)، پردیس موزه‌ای دفینه، موزه زمان، پردیس موزه‌ای شهدای رامسر، مرکز فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی یزد، موزه ملی هنرهای اصفهان و مرکز فرهنگی موزه‌ای خودروهای تاریخی ایران است که زیرنظر بنیاد مستضعفان فعالیت دارند.

ساعت بازدید از این موزه‌ها از ۹ صبح تا ۱۷:۳۰ است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran