ایرنا/ سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی مهر ماه امسال بارش باران در استان نخواهیم داشت.

ولی بهره‌مند، سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بارندگی های پاییز امسال در کهگیلویه و بویراحمد از اوایل آبان ماه آغاز می شود.

وی تاکید کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که بیشترین بارش باران پاییز و زمستان امسال استان در ماه های آبان، آذر و دی ماه پیش بینی می شود که بیشتر از میزان نرمال بلند مدت است.

سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بارندگی های ماه های بهمن و اسفند سال جاری در استان نیز مناسب خواهد بود.

براساس آمار هواشناسی اداره کل کهگیلویه و بویراحمد میزان میانگین بارندگی پاییزی شهر یاسوج مهر ماه ۴.۸،آبان ۱۱،آذرماه ۲۰۵ میلیمتر است و میانگین بلند مدت بارندگی پاییزی شهر دوگنبدان در مهر ۲.۶،آبان ۴۱.۶ و آذرماه ۱۵۱.۲ میلیمتر گزارش شده است.

داده های هواشناسی استان میزان بارندگی های پاییزی شهر دهدشت در مهر۱.۲آبان،۵۴.۴ و آذرماه ۱۸۰.۶ میلیمتر و شاخص بلندمدت بارندگی های پاییزی شهر سی سخت مهر ۲.۵ ،آبان۷۲ و آذرماه۲۱۱ میلیمتر نشان می دهد .

همچنین میانگین بارندگی های بلندمدت پاییزی شهر لیکک در مهر ۸،آبان ۴۵ و آذر ۱۵۲ میلیمتر است وشاخص بارندگی های پاییزی ایستگاه تحقیقات کشاورزی امامزاده جعفر نیز در مهر ۲.۹،آبان ۴۶.۹ و آذرماه ۱۶۸ میلیمتر است.

بهره مند میانگین بارش بلند مدت سالیانه در کهگیلویه و بویراحمد را ۵۸۰ میلیمتر اعلام کرد.

وی گفت: میزان بارش بلند مدت سالیانه در ایستگاه یاسوج ۸۰۰.۴،سی سخت ۶۹۳،دوگنبدان ۴۳۰،دهدشت ۴۰۲،لیکک ۳۹۶ و منطقه امامزاده جعفر ۴۲۹ میلیمتر ثبت شده است.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today