فارس/ رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهرداری بروجرد گفت: اولین سامانه هوشمند ثبت تخلفات ترافیکی در بروجرد نصب می‌شود.

فردین گودرزی، رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهرداری بروجرد با اشاره به نصب اولین سامانه هوشمند ثبت تخلفات ترافیک در بروجرد، اظهار کرد: نصب این سامانه‌ها به صورت فراگیر با ارزش ۱۶ میلیاردتومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: این سامانه با هدف کاهش سوانح ترافیکی وایمنی در تردد و حذف سرعت کاه‌هادر شهر انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل وترافیک شهرداری بروجرد خاطرنشان کرد: امیدواریم شهروندان در رعایت اصول و قوانین ترافیکی همراه شهرداری باشند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy