آخرین قیمت ها

Samsung
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  •   Samsung Galaxy M10 - 16

   ۱,۴۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy M10 - 32

   ۱,۶۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy M20 - 32

   ۲,۱۶۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy M20 - 64

   ۲,۳۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy M30

   ۳,۱۴۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy C7 Pro

   ۲,۷۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy C9 Pro

   ۴,۰۵۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Grand Prime Pro

   ۱,۴۴۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A5 2017

   ۲,۶۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A6 s

   ۲,۸۴۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A7 2017

   ۳,۰۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A7 2018

   ۳,۵۷۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A8s

   ۴,۱۴۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A8 2018 - 32

   ۳,۰۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A8 2018 - 64

   ۳,۲۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32

   ۳,۴۷۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64

   ۳,۶۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A8 Star

   ۳,۹۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A9 2018

   ۴,۵۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A10

   ۱,۴۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A10s

   ۱,۶۵۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A2 Core

   ۹۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A20

   ۲,۱۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A20e

   ۱,۸۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A20s

   ۲,۳۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A30

   ۲,۶۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A30s

   ۲,۷۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A40

   ۲,۷۶۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A50

   ۳,۰۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A50s

   ۴,۴۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A60

   ۳,۶۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A70

   ۴,۱۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy A80

   ۶,۱۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S9 - 64

   ۶,۵۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S9 - 128

   ۶,۹۴۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S9 - 256

   ۷,۱۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S9 Plus - 64

   ۷,۳۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S9 Plus - 128

   ۷,۶۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S9 Plus - 256

   ۸,۱۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S10

   ۸,۴۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S10 Plus - 128

   ۹,۶۵۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S10 Plus - 512

   ۱۰,۵۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S10 Plus - 1T

   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S10e

   ۸,۶۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy S10 5G

   ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Grand Prime Plus

   ۱,۶۴۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note8

   ۶,۷۵۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note9 - 128

   ۷,۴۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note9 - 512

   ۸,۹۷۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note10 - 256

   ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note10 Plus- 256

   ۱۲,۰۶۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note10 Plus- 512

   ۱۴,۴۷۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512

   ۱۴,۶۶۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J2 2018

   ۱,۳۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J4

   ۱,۸۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J4 - 32

   ۲,۱۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J4 Plus - 16

   ۲,۱۲۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J4 Plus - 32

   ۲,۴۶۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J4 Core

   ۱,۸۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J4 Core - 32

   ۱,۹۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J5 Prime

   ۱,۷۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J5 Pro

   ۱,۹۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J6

   ۱,۹۳۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J6 Plus - 32

   ۲,۲۱۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J7 Prime 2

   ۲,۰۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J7 Core - 32

   ۱,۷۸۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J7 Pro

   ۲,۵۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J7 Duo

   ۲,۷۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J8 - 32

   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy J8 - 64

   ۲,۹۹۰,۰۰۰
  •   Samsung Galaxy Fold 5G

   ۲۵,۳۳۰,۰۰۰
  Apple
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  •   Apple iPhone 8 .‎ 64

   ۶,۲۷۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 8 .‎ 256

   ۶,۸۵۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 8 Plus .‎ 64

   ۷,۰۴۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 8 Plus .‎ 256

   ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone X - 64

   ۹,۱۱۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone X - 256

   ۹,۷۹۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XR - 64

   ۹,۵۵۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XR - 128

   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XR - 256

   ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XS - 64

   ۱۳,۵۱۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XS - 256

   ۱۴,۲۸۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XS - 512

   ۱۴,۵۷۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XS Max - 64

   ۱۳,۳۱۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XS Max - 256

   ۱۵,۴۴۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone XS Max - 512

   ۱۷,۸۵۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 .‎ 64

   ۱۱,۳۸۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 .‎ 128

   ۱۱,۵۸۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 .‎ 256

   ۱۴,۰۸۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 Pro .‎ 64

   ۱۵,۴۴۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 Pro .‎ 256

   ۱۶,۷۴۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 Pro .‎ 512

   ۱۶,۹۸۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 Pro Max .‎ 64

   ۱۶,۶۹۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 Pro Max .‎ 256

   ۱۸,۳۳۰,۰۰۰
  •   Apple iPhone 11 Pro Max .‎ 512

   ۲۱,۱۸۰,۰۰۰
  Huawei
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  •   Huawei Y3 2018

   ۱,۰۶۰,۰۰۰
  •   Huawei Y5 2019

   ۱,۲۱۰,۰۰۰
  •   Huawei Y5 Prime 2018

   ۱,۳۷۰,۰۰۰
  •   Huawei Y5 lite 2018

   ۸۸۰,۰۰۰
  •   Huawei Y6 2018

   ۱,۳۹۰,۰۰۰
  •   Huawei Y6 2019

   ۱,۴۹۰,۰۰۰
  •   Huawei Y6 Prime 2019

   ۱,۴۱۰,۰۰۰
  •   Huawei Y7 2019

   ۲,۰۲۰,۰۰۰
  •   Huawei Y7 Prime 2018

   ۱,۶۹۰,۰۰۰
  •   Huawei Y7 Prime 2019

   ۱,۹۱۰,۰۰۰
  •   Huawei Y7 Pro - 2019

   ۲,۳۱۰,۰۰۰
  •   Huawei Y9 2018

   ۲,۳۱۰,۰۰۰
  •   Huawei Y9 2019

   ۲,۵۲۰,۰۰۰
  •   Huawei Y9 Prime 2019

   ۳,۳۷۰,۰۰۰
  •   Huawei nova 3

   ۵,۲۵۰,۰۰۰
  •   Huawei nova 3i

   ۲,۹۸۰,۰۰۰
  •   Huawei nova 3e

   ۲,۹۹۰,۰۰۰
  •   Huawei nova 4

   ۵,۹۸۰,۰۰۰
  •   Huawei P30

   ۷,۲۳۰,۰۰۰
  •   Huawei P30 Pro - 128

   ۹,۱۶۰,۰۰۰
  •   Huawei P30 Pro - 256

   ۹,۶۵۰,۰۰۰
  •   Huawei P30 lite

   ۳,۶۶۰,۰۰۰
  •   Huawei Mate 20

   ۶,۹۹۰,۰۰۰
  •   Huawei Mate 20 Pro

   ۷,۵۲۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor View 20

   ۹,۰۷۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 8X - 64

   ۳,۱۸۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 8X - 128

   ۳,۳۷۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 8X Max

   ۴,۱۴۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 7s

   ۱,۰۶۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 7A

   ۱,۶۲۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 8C

   ۱,۶۹۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 10

   ۴,۱۹۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor 10 Lite 64

   ۲,۴۷۰,۰۰۰
  •   Huawei P smart 2019

   ۲,۲۹۰,۰۰۰
  •   Huawei P Smart FIG

   ۱,۹۵۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor Play

   ۳,۸۶۰,۰۰۰
  •   Huawei Honor Play 8A

   ۱,۹۳۰,۰۰۰
  Huawei
 • تغییرات
 • قیمت (تومان)
  •   Nokia 105 2017

   ۱۸۰,۰۰۰
  •   Nokia 106 2019

   ۲۰۰,۰۰۰
  •   Nokia 130 2017

   ۲۸۰,۰۰۰
  •   Nokia 150

   ۳۴۰,۰۰۰
  •   Nokia 216

   ۳۵۰,۰۰۰
  •   Nokia 230 Dual SIM

   ۵۶۰,۰۰۰
  •   Nokia 3310 3G

   ۴۴۰,۰۰۰
  •   Nokia 8110 4G

   ۵۵۰,۰۰۰
  •   Nokia 1

   ۷۱۰,۰۰۰
  •   Nokia 2

   ۱,۲۰۰,۰۰۰
  •   Nokia 2.‎1

   ۱,۱۳۰,۰۰۰
  •   Nokia 3

   ۱,۰۴۰,۰۰۰
  •   Nokia 3.‎1

   ۱,۳۳۰,۰۰۰
  •   Nokia 3.‎1 Plus

   ۱,۴۲۰,۰۰۰
  •   Nokia 5

   ۱,۳۰۰,۰۰۰
  •   Nokia 5.‎1 Plus

   ۱,۸۲۰,۰۰۰
  •   Nokia 6

   ۱,۶۴۰,۰۰۰
  •   Nokia 6.‎1 - 32

   ۱,۸۱۰,۰۰۰
  •   Nokia 6.‎1 - 64

   ۲,۴۱۰,۰۰۰
  •   Nokia 6.‎1 Plus

   ۲,۲۸۰,۰۰۰
  •   Nokia 7 plus

   ۲,۶۰۰,۰۰۰
  •   Nokia 7.‎1

   ۳,۳۲۰,۰۰۰
  •   Nokia 8

   ۲,۷۰۰,۰۰۰
  •   Nokia 8.‎1

   ۳,۷۱۰,۰۰۰
  •   Nokia 8 Sirocco

   ۴,۴۱۰,۰۰۰