ايسنا/ معاون وزير اقتصاد با اشاره به سياست‌ دولت مبني بر حذف ريال از پول ملي تاکيد کرد که اگر در آينده دولتي بيايد که بخواهد سياست‌ افزايش تورم داشته باشد، حذف ريال بي‌اثر خواهد شد. ميرشجاعيان با بيان اينکه حذف ريال از پول ملي يک واکنش احساسي نسبت به افزايش قيمت دلار نبود، اظهار کرد: سال‌ها در مورد اين سياست بحث شده است و اين جزيي از لايحه بانک مرکزي است که در حال بررسي بوده و هنوز نيازمند مصوبه مجلس است. وي ادامه داد: البته قرار بود صفرهاي بيشتري از پول ملي حذف شود. اين سياست به اين دليل اعمال شد که به دليل کاهش ارزش پول داخلي، تعاملات اقتصادي و تراکنش‌هاي مالي کمي با دشواري روبه‌رو شد. ميرشجاعيان تصريح کرد: حذف صفر به افزايش تعاملات اقتصادي کمک خواهد کرد. اين سياست عموما در کشورهايي پياده شده که توانسته‌اند نظام اقتصادي خود را به گونه‌اي طراحي کنند که تورم بالايي نداشته باشند. با تورم بالا به شرايط قبلي خود باز خواهيم گشت. معاون وزير اقتصاد افزود: بنابراين اين امر مي‌تواند حرکت خوبي باشد و انتظارات را کاهش دهد، منتهي بايد اين فعاليت در بستري انجام شود که تحريک‌کننده تورم نباشد. اگر تورم بالا برود، دوباره اين مساله حرکت انفجاري خود را آغاز خواهد کرد. وي خاطرنشان کرد: اگر سياست‌ها در دولت‌هاي آتي مبتني بر رفع کسري بودجه با ايجاد تورم باشد يا تورم مالياتي به مصرف کننده تحميل کند، پس از ۵۰ سال بايد به فکر واحد پولي جديدي باشيم. اين قضيه در واقعيت اقتصادي ما تاثيري نخواهد داشت، با اين حال قطعا براي چاپ پول جديد نيازمند هزينه است، ولي اگر منافع اين سياست بر هزينه‌هاي آن بچربد، ارزشمند خواهد بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد