ايسنا/ در حالي براي سال جاري قرار بود حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به طور خاص در حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و رونق آنها پرداخت شود که تاکنون عملکرد ضعيفي در اين باره وجود داشته است. شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود دستور تشکيل کميته‌اي ويژه براي بررسي آخرين وضعيت واحدهاي توليدي و اتخاذ تدابيري براي ايجاد رونق اين واحدها در ايام پاياني سال را صادر کرده است. طرح حمايت از توليد از سوي شبکه بانکي از سال گذشته کليد خورد و بانک‌ها اعلام آمادگي کردند تا با پرداخت حدود ۱۶ هزار تومان تسهيلات بتوانند نزديک به ۷۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را احيا کنند. عملکرد آنها تا پايان سال ۱۳۹۵ هم از سوي دستگاه‌ها مورد تاييد قرار گرفت به طوري که توانستند بيش از ۱۷ هزار ميليارد تومان براي تامين مالي بالغ بر ۲۴ هزار بنگاه پرداخت کنند. بر اين اساس در سال جاري هم با دستورالعمل بانک مرکزي حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در قالب بازسازي و نوسازي و همچنين احياي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شد، علاوه بر آن حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان هم در قالب قانون بودجه سال جاري براي اين منظور تعيين شد تا تسهيلات بانکي پرداخت شود. در مجموع با توجه به پيش‌بيني پرداخت ۶۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در سال ۱۳۹۶ بايد ۷.۵ درصد آن به طرح رونق توليد در قالب حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و ساير موارد تعيين شده اختصاص يابد. آخرين گزارشي که پيمان قرباني- معاون اقتصادي بانک مرکزي- در جلسه چندي پيش شوراي پول و اعتبار اعلام کرد نشان از عملکرد ضعيف شبکه بانکي در پرداخت تسهيلات تعيين شده داشت، وي اعلام کرد که از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاري حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص يافته است. بر اساس اين آمار قرباني با توجه به اينکه در سال گذشته حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد در نتيجه در سال جاري اين پرداختي تا پايان ۹ ماهه به کمتر از ۷۰۰۰ ميليارد تومان از کل منابع پيش‌بيني شده مي‌رسد که رقمي ناچيز خواهد بود. اما جلسه‌ اخير (روز سه‌شنبه) جلسه شوراي پول و اعتبار با تدابير جديدي براي توليد همراه شد که جريان تحقق حجم کم از ارقام پيش‌بيني شده براي طرح رونق توليد در سال جاري را هم مورد بررسي قرار خواهد داد. طبق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار که به تصويب اعضا رسيده است، کميته‌اي به منظور بررسي آخرين وضعيت واحدهاي توليدي در کشور و اتخاذ تدابير مناسب به منظور ايجاد رونق در اين واحدها در ايام پاياني سال و همچنين افزايش توليد تشکيل خواهد شد. اعضاي اين کميته را نهاونديان -معاون اقتصادي رئيس جمهوري-، نيلي -دستيار رئيس جمهوري در امور اقتصادي-، شريعتمداري -وزير صنعت، معدن و تجارت- و همچنين سيف -رئيس کل بانک مرکزي- تشکيل مي‌دهند که بايد بتوانند ضمن بررسي تدابير لازم براي تحقق امور تعيين شده پيشنهادات خود را ظرف دو هفته براي اتخاذ تصميم به شوراي پول و اعتبار ارائه کنند. چندي پيش هم جلسه مشترکي در بانک مرکزي با حضور مسئولان وزارت براي تسريع در روند پرداخت تسهيلات حمايتي از توليد و توزيع هدفمند اين منابع برگزار شده بود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar