آخرین خبر/ روایت کارخانه ای که با یک اشتباه مالیاتی متروک شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید