٢٥٩
٤

صدا و سیما/ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در شش ماهه امسال بیش از 7 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را سازمان ثبت وصول کرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید