تسنیم/ آنچه در ماجرای ذرت های آلوده دیده نشد موضوع هدر رفت منابع عمومی بود به طوری که ۱۹۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، ارزش این محموله است که بر اساس برآورد انجام شده مجلس، برای امحای آن باید ۲۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه کرد.

در موضوع ورود 145 هزار تن ذرت های آلوده به کشور، فارغ از بحث سلامت جامعه و اینکه این محموله در بازار توزیع شده یا نشده به موضوع مهم دیگری توجهی نشده است.
در کنار موضوع سلامت جامعه آنچه را نیز که باید توجه داشت منابع مالی است که برای واردات این محصولات هزینه شده به طوری که با در نظر گرفتن رقم ورود 145 هزار تن ذرت آلوده به کشور سرمایه عظیمی از منابع بیت المال به هدر رفته است.
نرخ هر کیلوگرم ذرت 1350 تومان است(نرخ مصوب) که با یک ضرب ساده در 145 هزار تن ذرت آلوده مشخص می شود معادل 195 میلیارد و 750 میلیون تومان از منابع مالی از دست رفته است؛ از طرفی باید توجه داشت برای امحای این محموله نیز باید هزینه کرد به طوری که بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی 200 میلیارد تومان هزینه امحای این محموله است تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

امیر خجسته نائب رئیس کمیسیون اصل 90 و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما در این ارتباط مسائل دیگری نیز بیان کرده است به طوری که او میزان ذرت آلوده وارد شده به کشور را 500 هزار تن می داند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید