٨٧٧
٠

آخرین خبر/ تولید 95 درصد زعفران جهان توسط ایران صورت می گیرد ولی سود ناچیزی به کشاورزان می رسد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید