باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران درباره تغییرات سهمیه سوخت تاکسی‌ها توضیحاتی داد.

علیرضا قنادان مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه سهمیه بنزین برای تاکسی‌های دوگانه سوز در ابتدا ۲۰۰ لیتر در ماه بود که ما آن را به ۲۵۰ لیتر رساندیم، گفت: در حال حاضر تاکسی‌هایی که فقط از بنزین استفاده می‌کنند ۴۰۰ لیتر سهمیه دارند و تاکسی‌های ون هم ۷۰۰ لیتر در ماه سهمیه می‌گیرند.

او با بیان اینکه کارشناسان ما پیشنهاد داده بودند که برای خودرو‌های دوگانه سوز ۳۰۰ لیتر در ماه و برای خودرو‌های تک سوز ۵۰۰ لیتر بنزین سهمیه اختصاص یابد، گفت: سهمیه‌ای که در حال حاضر داده شده به طور متوسط کفایت می‌کند، اما روش آن درست نیست، چون سهمیه باید بر اساس پیمایش اختصاص یابد.

قنادان با تأکید بر اینکه بنزین باید به تاکسی‌هایی برسد که خدمات دهی می‌کنند، گفت: پیشنهاد پیمایشی کردن سهمیه بنزین تاکسی‌ها را به وزارت نفت و وزارت کشور دادیم که آن‌ها با این موضوع موافقت کردند.
وی افزود: اکنون در حال ارسال طرح پیمایشی کردن سهمیه سوخت تاکسی‌ها به وزارت کشور هستیم و تلاش می‌کنیم از ماه آینده این سهمیه بر اساس پیمایش اختصاص یابد.
مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: با پیمایشی شدن سهمیه سوخت تاکسی‌ها امکان سوء استفاده از کارت سوخت رانندگان هم کاهش می‌یابد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید