فارس/ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

طبق این گزارش تورم سالانه از 42 درصد در مهرماه به 41.1 درصد در آبان ماه کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه‌ای در آبان 27 درصد گزارش شد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

تورم خدمات 33.8 درصد، ، تورم خوراکی‌ها 58.6 درصد و تورم ماهانه 1.6 درصد رشد دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید