مهر/ مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي از افزايش سقف کارت به کارت به ۱۰ ميليون تومان در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت بانک و همراه بانک خبر داد. داوود محمد بيگي، در خصوص اعمال تمهيدات جديد از سوي بانک مرکزي براي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و کاهش حضور مشتريان در شعب بانکي گفت: سقف عمليات کارت به کارت در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت بانک و همراه بانک در راستاي کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانکي تا اطلاع ثانوي با ابلاغ جديد به شبکه بانکي به ۱۰ ميليون تومان افزايش پيدا کرد. مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي تاکيد کرد: سقف کارت به کارت در نرم افزارهاي پرداخت سازان همچنان تا اطلاع ثانوي ۳ ميليون تومان است. گفتني است، که پيش از اين سقف عمليات کارت به کارت در ابزارهاي خودپرداز، کيوسک، اينترنت بانک و همراه بانک از ۳ ميليون تومان به صورت روزانه به ۵ ميليون تومان افزايش پيدا کرده بود که اين ميزان با تمهيدات جديد به ۱۰ ميليون تومان افزايش پيدا کرده است.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد