خبرآنلاين/ بر اساس تصميمات اتخاذ شده پرداخت يارانه کرونا در شرايط فعلي براي چهار ماه تدارک ديده شده است. رئيس مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه ماهانه ۳۳۰ ميليارد تومان اعتبار در قالب يارانه کرونا بين ۳ ميليون نفر توزيع مي شود، تاکيد کرده است: اين جمعيت حمايت‌هاي دولت را در چهار ماه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دريافت مي‌کنند.اولين يارانه پرداختي در اين قلب در اسفند ماه به واجدين شرايط تخصيص يافته است. به اين ترتيب تا پايان خرداد ماه عمليات پرداخت ايران يارانه تداوم خواهد يافت. در اين قالب به خانوار يک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره يا بيشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. قمصريان گفته است :همانگونه که قبلا اعلام شد اين کمک‌ها به افرادي پرداخت مي‌شود که مطلقا فاقد هرگونه درآمد مستمري باشند، لذا مددجويان کميته امداد و بهزيستي و نياز بازنشستگان و مستمري‌بگيران مشمول دريافت اين کمک‌ها نيستند.به اين ترتيب اين يارانه به کساني که حقوق ثابت دارند و مقرري دريافتي به حسابشان واريز مي شود، تعلق نخواهد کرفت. اين مقام مسئول اضافه کرده است: نکته دوم اين که کمک‌هاي واريزي دولت در هر يک از مراحل چهارگانه که ماهانه براساس بعد خانوار پرداخت مي‌شود حدود ۳۳۰ ميليارد تومان است.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد