ايسنا/ مديرکل دفتر مديريت بحران وزارت جهاد کشاورزي گفت: سيل فروردين ماه امسال ۱۳۵۸ ميليارد تومان به بخش کشاورزي خسارت وارد کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي، سيد محمد موسوي اظهار کرد: طبق برآورد اوليه اعلامي از سوي سازمان جهاد کشاورزي استان ها، سيل هفته اول فروردين امسال حدود ۱۳۵۸ ميليارد تومان به بخش کشاورزي ۱۱ استان خسارت وارد کرده است. وي افزود: حدود ۴۵ درصد اين خسارت به زيربخش زراعت، ۴۱ درصد به زيربخش باغباني، ۱۲ درصد به زيربخش آب و خاک و تاسيسات زيربنايي و حدود ۲ درصد به زيربخش دام، طيور و آبزيان وارد شده است. موسوي ادامه داد: استان هاي کرمان با ۴۳ درصد، فارس با ۴۰ درصد و هرمزگان بيشترين خسارت سيل به بخش کشاورزي را داشته اند.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد