آخرین خبر/ به گزارش اکو ایران (تصویر اقتصاد ایران) موج سهمگین بحران کرونا هیچ ساحلی را امن باقی نگذاشته است. بخش کشاورزی نیز از این طوفان مصون نبوده و اختلالات جدی در بحث حمل و نقل، دشواری های تامین مالی، مشکلات فروش، کاهش تقاضا از محل رستوران ها و هتل و ... چشم اندازی نگران کننده برای این بخش به وجود آورده است. در این گزارش به آثار کرونا بر بخش کشاورزی و توصیه های فائو پرداخته ایم.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید