شبکه خبر/ سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی: برای بررسی علل افزایش قیمت کالا مراجعه به بازار کافی نیست و باید به تغییر قیمت مواد اولیه و مشکلات تولیدکننده توجه کرد.