آخرین خبر/ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور درباره کرونا و تحریم گفت: من هیچگاه نگفته‌ام تحریم نعمت است اما هم تحریم و هم کرونا تهدید هایی هستند که می‌توان از آنها فرصت برای پیشرفت و توسعه کشور ساخت.