خراسان/ همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی به شبهه ای که به تازگی در خصوص نقدینگی و تورم زایی بالای آن مطرح شده، پرداخت. عبدالناصر همتی با اشاره به اظهارات کارشناسان اقتصادی که رشد نقدینگی سال 98 و سه ماه اول 99 را بسیار زیاد می دانند، گفت: رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما به رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با متوسط آن نداشته و رشد 8.8 درصدی آن در سه ماه اول سال ٩٩ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال های قبل ندارد. وی حجم نقدینگی موجود و رشد آن را موجب تورم بالایی که پیش‌بینی شده است، ندانست. چرا که بخشی از همین نقدینگی موجود، در قالب فروش دارایی و انتشار اوراق دولت، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.

وی اطمینان داد که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می شود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز به سمت نرخ سود هدف گذاری شده در بازار بین بانکی پیش خواهد رفت. در این حال، بانک مرکزی از تغییر مجدد کف دالان نرخ سود در بازار بین بانکی از 12 به 13 درصد خبر داد.