صدا و سیما/ گزارشی از سرمایه گذاری 12 هزار میلیاردی برای جلوگیری از خام فروشی در خمین را مشاهده می کنید.