اکو ایران/ بورس تهران درحالی کار خود را پایان داد که شاخص هم وزن بر خلاف دقایق ابتدایی معاملات، قرمز رنگ شد. رنگی که اختلالات عمده در هسته معاملات و OMS کارگزاری ها نقش اساسی را در شکل گیری آن داشتند.

آیا خروج از وضعیت فعلی ناممکن است یا انحصار در ارکان و نهادهای مالی، معامله گران را اسیر وضعیت فعلی کرده است؟

راهکار چیست و بازار در میان مدت چه مسیری را طی خواهد کرد و تحت تاثیر چه عواملی خواهد بود؟