نوداقتصادی/ محمدصادق مفتح با بیان اینکه دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاهای اساسی، یک سبد کالا تعریف کند، گفت: در آمریکا که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد و جزو لیبرال‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود ۴۵ میلیون نفر سبد کالایی دریافت می‌کنند.

محمد صادق مفتح معاون وزیر اسبق صمت اظهار داشت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاهای اساسی، یک سبد کالا تعریف کند که ماهانه به هر خانوار از طریق شبکه‌های تعاونی با نرخ مشخص بدهد.
وی بیان کرد: در این صورت گروه‌های هدف از ارز ارزان بهره‌مند خواهند شد. در سال گذشته تورم کالاهای اساسی فشار زیادی را به خانوارهای کم‌ درآمد و اقشار متوسط وارد کرد. در سال ۷۵ زمانی که تورم کشور نزدیک ۵۰ درصد بود با استفاده از این روش تورم کالاهای اساسی به ۱۵ درصد نرسید و مردم افزایش قیمت‌ها در این بخش را حس نکردند. اما امروز یکی از مواردی که گرانی را برای مردم محسوس کرده تورم افسارگسیخته در بخش کالاهای اساسی است.

مفتح افزود: سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی در سال ۹۷ برای تحویل کالا به گروه‌های هدف هفت دهک درآمدی طرح داشتند. در آن زمان آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود و از این موضوع کاملا اطلاع داشت اما متاسفانه طرحی که بیش از ۵۰۰ ساعت روی آن تحقیق شده بود، مورد توجه قرار نگرفت.

معاون وزیر اسبق صمت گفت: در آمریکا که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد و جزو لیبرال‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود ۴۵ میلیون نفر سبد کالایی دریافت می‌کنند. کمک به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه یکی از اقدامات مرسوم دولت‌هاست و دولت ایران هم باید در زمان گرانی و تورم که نتوانسته کنترلی روی آن داشته باشد، به مردم کمک کند.