ايسنا/درحاليکه رئيس کل بانک مرکزي حفظ يا تقويت ارزش پول ملي را وابسته به رشد اقتصادي و توليد ملي مي‌داند، يک تحليلگر اقتصادي ضمن بيان اينکه تضعيف ارزش پول ملي مرگي خاموش براي هر اقتصادي است، به بررسي عواملي که در کاهش ارزش پول ملي کشور تاثير گذار هستند، پرداخت. 

وحيد شقاقي شهري درباره حلقه‌هاي مفقوده حفظ يا تقويت ارزش پول ملي، با بيان اينکه بخشي از چالش‌هاي کنوني اقتصاد کشور مربوط به کاهش ارزش پولي ملي است، توضيح داد: يکي از اثرات کاهش ارزش پول ملي نوسانات قيمتي، افزايش تورم در اقتصاد ايران است و براي اينکه يک کشور از پا دربيايد، کافي است تا ارزش پول ملي آن کاهش پيدا کند. همچنين، تضعيف ارزش پول ملي مرگي خاموش براي هر اقتصادي خواهد بود.

وي افزود: حفظ يا تقويت ارزش پولي ملي به چند عامل بستگي دارد که يکي از اين عوامل کاهش و کنترل بدهي‌هاي خارجي کشور است که خوشبختانه کشور در اين زمينه با چالشي روبرو نيست و ميزان اين بدهي کمتر از ۱۰ ميليارد دلار است که نمي‌تواند ضرري به اقتصاد کشور برساند. ۲ تا ۳ متغير يا شاخص وجود دارد که موجب تضعيف ارزش پول ملي مي‌شود که يکي از اين موارد کسري‌هاي تجاري است و در عمده سال‌هاي قبل انقلاب بدون احتساب نفت کسري تجاري فزاينده‌اي داشته‌ايم. به عبارت ديگر، همواره واردات کشور بيش از صادرات غيرنفتي بوده است.

اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينکه تشديد کسري‌هاي تجاري يکي از عوامل کاهش ارزش پول ملي است، گفت: ناترازي‌هاي ارزي نيز از ديگر عوامل موثر در تضعيف ارزش پول ملي است که بخشي از آن به کسري‌هاي تجاري و بخشي ديگر نيز به برنگشتن ارز حاصل از صادرات غيرنفتي مربوط مي‌شود.

شقاقي با اعلام اينکه نرخ تورم در جهان کنترل شده و حدود ۵ درصد است اما اين متغير اقتصادي در کشور ما ارقام بالاتري دارد، ادامه داد: تفاوت نرخ تورم در داخل با خارج از کشور نيز هر سال به تضعيف ارزش پول ملي منجر مي‌شود که براي حفظ آن بايد اين تفاوت کاهش پيدا کند که اين هدف به اجراي سياست‌هاي ضدتورمي احتياج دارد.

در ادامه اين استاد دانشگاه عامل موثر ديگر در اين زمينه را واردات غيررسمي يا قاچاق دانست و معتقد است که اين امر موجب مي‌شود تا ارز از کشور خارج شود. همچنين، واردات بي‌رويه و کالاهاي لوکس نيز ارزبري بالايي دارند و در اين راستا تاثيرگذار است.

وي در پايان سخنانش خاطرنشان کرد که براي کالاهاي توليدي به مواد اوليه، واسطه‌اي و تجهيزاتي نياز داريم که اين موضوع هم موجب ارزبري از اقتصاد کشور مي‌شود و در نهايت ارزش پول ملي را با تضعيف مواجه مي‌کند. بنابراين، براي حفظ يا تقويت ارزش پول ملي بايد حضور اين عوامل در اقتصاد کشور کمتر شود يا از بين رود.

اين اظهارات درحالي است که پيش از اين، رئيس کل بانک مرکزي درباره حفظ ارزش پول ملي گفته بود که حفظ يا تقويت ارزش پول ملي به توليد ملي و رشد اقتصادي وابسته است و بايد در اين زمينه به رشد اقتصادي کشور تکيه کرد که با رشد اقتصادي ارزش پول ملي هم تقويت مي‌شود.

همچنين، وي معتقد است که تقويت صادرات هم مي‌تواند به ارزش پول ملي کمک مي‌کند اما مهم‌تر از اين موارد، اگر نتوانيم تورم و نقدينگي را کنترل کنيم، نمي‌توان ارزش پولي را حفظ يا تقويت کرد زيرا، تورم هم مي‌تواند به نوسانات ارز و هم به فعاليت سفته بازانه دامن بزند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar