ايسنا/بر اساس آخرين قيمت اوراق مسکن، زوج هاي تهراني براي تهيه اين اوراق بايد ۳۶ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان و مجردهاي تهراني نيز بايد ۲۱ ميليون و ۱۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
تسه فروردين، ارديبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتيب ۷۵ هزار و ۷۰۰، ۷۵ هزار و ۱۰۰ و ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان قيمت دارند. قيمت هر برگ از اوراق تسهيلات مسکن بانک مسکن در تير با قيمت ۷۴ هزار و ۸۰۰، در مرداد با قيمت ۷۵ هزار و ۳۰۰ و در شهريورماه نيز با قيمت ۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

قيمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نيز ۷۵ هزار و ۳۰۰، ۷۵ هزار و ۴۰۰ و ۷۶ هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تسهيلات مسکن در دي، بهمن و اسفند سال گذشته نيز با قيمت‌هاي ۷۷ هزار و ۱۰۰، ۷۵ هزار و ۷۰۰ و ۷۷ هزار تومان داد و ستد مي‌شود.

قيمت تسه در فروردين تا مردادماه سال جاري
بر اين اساس،  تسه (اوراق) فروردين، ارديبهشت و خرداد سال جاري به ترتيب ۷۶ هزار، ۷۵ هزار و ۵۰۰ و ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان قيمت دارند و هر برگ اوراق تسهيلات مسکن در تير و مرداد سال جاري نيز با قيمت ۷۶ هزار و ۴۰۰ و ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد مي شوند. بنابراين هزينه وام مسکن در اين گزارش بر اساس آخرين قيمت که همان قيمت اوراق مرداد سال جاري (۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان) است، محاسبه شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل هاي تهراني
بر اين اساس، با توجه به اينکه مجردهاي ساکن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت کنند که شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود؛ بنابراين براي ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند که هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۷۵ هزار و ۵۰۰ توماني ۱۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان مي شود که با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله که براي آن بايد ۸۰ ورق  به مبلغ شش ميليون و ۴۰ هزار تومان خريداري کنند، ۲۱ ميليون و ۱۴۰ هزار تومان مي شود.

زوج‌هاي تهراني نيز بر همين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن براي هر نفر و ۴۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت کنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند که هزينه آن ۳۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است که همراه با شش ميليون و ۴۰ هزار تومان وام جعاله که براي آن بايد ۸۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند، در مجموع بايد ۳۶ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قيمت اوراق در ساير استان ها
سقف اين تسهيلات براي مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده که براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود که هزينه آن ۱۲ ميليون و ۸۰ هزار تومان است. اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است که بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود که هزينه آن ۹ ميليون و ۶۰ هزارتومان مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar