تسنيم/ در حالي که مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد کرده ميانگين نرخ رشد ۸ سال اخير صفر درصد بوده است، سازمان برنامه معتقد است، طي دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه توليد ناخالص داخلي بالغ بر ۰.۶درصد بوده است.

اخيرا  مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي مبني بر اينکه  متوسط نرخ رشد اقتصادي از سال 1391 تا سال 1398 صفر درصد بوده است.

در همين راستا سازمان برنامه و بودجه معتقد است، دولت طي 2 سال اخير با حوادث غيرمترقبه زيادي مانند سيل و زلزله و اخيراً اپيدمي کرونا که از لحاظ حجم و ميزان خسارات بسيار گسترده بود نيز مواجه بوده است و ناگزير به تامين منابع مالي براي جبران خسارات وارده به مردم و تاسيسات زيربنايي نيز شده‌است. يکي از دغدغه‌هاي هميشگي دولت، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و کاهش فقر مطلق است. به اين صورت که منابع لازم براي حذف فقر مطلق و کمک به افراد تحت پوشش کميته امداد امام‌خميني و سازمان بهزيستي را افزايش داد. فلذا منابع کاهش فقر مطلق که 4 سال قبل صفر بود به مرور افزايش پيدا کرد؛ به‌نحوي‌که اين منابع در سال جاري حدود 10 هزار ميليارد تومان ديده شده است. آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي مي‌طلبيد دولت، حمايت‌هاي مالي و معيشتي خود را در وسعت گسترده‌تري به جامعه ارائه کند.

دولت سعي نمود علي‌رغم محدوديت‌هاي مالي نسبت به اين موضوع غفلت نورزد. تخصيص 60.8 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني در سال 1398 ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعاليت‌هاي عمراني و تأمين زيرساخت‌ها در سال جاري براي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي 67 هزار ميليارد تومان منظور شده است. با اولويت‌بندي طرح‌ها سعي شد با اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام، هر چه سريع‌تر خدمات حاصل از اين طرح‌ها به مردم تقديم شود.

در نتيجه اقدامات فوق، توليد غيرنفتي کشور در سال 1398بهبود يافت و مطابق آمار بانک مرکزي از منفي 18 درصد در سال 1397 به 1٫1 درصد افزايش يافت. آمارهاي مرکز آمار نيز کاهش شدت منفي بودن توليد غيرنفتي در سال 1398 نسبت به سال 1397 را نشان مي‌دهد.

توليد غيرنفتي مرکز آمار در سال 1397 منفي 3/1 درصد بود که در سال 1398به منفي6/0 درصد کاهش يافته است. علي‌رغم مشکلات و تبعات ناشي از تحريم‌ها، دولت توانسته است نرخ بيکاري را کنترل کند و 430 هزار اشتغال جديد در سال 1398 ايجاد کند. 

باوجود تحريم‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي 1391 و1392 سپس اعلام تحريم‌هاي بي‌سابقه آمريکا از سال 1397، به استناد آمار بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، طي دوره 1391-1398رشد سالانه توليد ناخالص داخلي بالغ بر 0.6درصد بوده است. مرکز آمار ايران مثبت بودن رشد اقتصادي را تاييد و حتي بالاتر از ارقام بانک مرکزي اعلام کرده است. نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غيرنفتي است که توسط هر دو نهاد آماري کشور تاييد شده است. انتظار مي‌رود عملکرد اقتصاد کشور با توجه به واقعيت و شرايط موجود کشور مورد نقد و تحليل قرار گيرد و نمي‌توان صرفاً با بيان اهداف کمي توسعه، بدون توجه به اين‌که آيا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است يا نه؛ قضاوت کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar