ايسنا/ معاون مسکن و ساختمان از افزودن موضوع هاي شهرسازي و حمل و نقل به مقررات ملي و کنترل ساختمان خبر داد.

معاون مسکن و ساختمان در نخستين جلسه از دوره هفتم شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان که با حضور محمد شکرچي‌زاده رييس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، معاون شهرسازي و معماري و مديرکل دفتر مقررات ملي و کنترل ساختمان و تعدادي از صاحبنظران اين عرصه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي برگزار شد، گفت: به لحاظ تغييراتي که در حوزه اقتصادي کشور ايجاد شده و به تبع آن تاثيراتي که در تمامي حوزه ها از جمله خدمات و صنعت ساختمان و مسکن گذاشته،  ناگزير هستيم تا به موضوع انرژي و اقتصاد، توجه دقيق تري داشته باشيم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه ريزي کنيم.

معاون مسکن و ساختمان با تاکيد بر ضرورت افزايش کيفيت در ساخت و سازها، يادآور شد:  بعد از انقلاب به لحاظ رشد شهرنشيني و افزايش جميعت،  کمتر به کيفيت در حوزه ساخت و ساز توجه شد و تنها کميت مدنظر قرار گرفت.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي،  گره هاي کوري که امروز در موضوعات مختلف شهري از جمله موضوعات ترافيکي و زيست محيطي وجود دارد به اين دليل است که يک جانبه به موضوع توجه شده است.

محمودزاده،  موضوع پرداختن به بستر ايجاد کيفيت در اجراي پروژه ها را سومين نکته حائز اهميت برشمرد و توضيح داد: در ترکيب جديد تدوين ويرايش مقررات ملي و کنترل ساختمان،  با ابلاغي که از سوي وزير راه و شهرسازي اخذ شد،  موضوعات شهرسازي و حمل و نقل را به تدوين مقررات ملي و کنترل ساختمان افزوديم.

وي تاکيد کرد: احداث يک ساختمان از نظر کالبدي و همچنين موضوعات شهري و اجتماعي، ترافيک، محيط زيست،  بايد مورد توجه قرار بگيرد.  اينها موضوعاتي هستند که کمتر به آن پرداخته شده است و در اين دوره موردتوجه قرار خواهد گرفت.

معاون وزير راه و شهرسازي با يادآوري اينکه در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، هفت رشته مهندسي به عنوان رشته هاي اصلي ساختمان ديده شده است، تاکيد کرد: در اين دوره، علاوه بر موضوعات اجتماعي،  توجه به تمامي رشته ها در احداث ساختمان ها و تدوين مقررات ملي و کنترل ساختمان لحاظ مي شود.

محمودزاده، گفت: پيش تر مقاوت هايي در خصوص مشارکت تمامي رشته ها در تدوين مقررات ملي و کنترل ساختمان وجود داشت که تلاش مي شود در اين دوره اين مقاومت ها برطرف شده و از وجود تمامي رشته‌هاي که مستقيم و غيرمستقيم در صنعت ساختمان تاثير دارند، بهره گرفته شود.

محمودزاده توضيح داد: در اين دوره به دو سرفصل توجه خواهد شد. نخست ويرايش و تجديد نظر در مقررات موجود است که بايد به روز رساني شود و ديگري موضوع تدوين مقررات جديد است.

وي تصريح کرد: در اين دوره به موضوعات کيفي توجه خواهد شد.

محمودزاده توضيح داد: چارچوبي در معاونت مسکن و ساختمان تعريف شده که بر اساس آن زين پس، پروانه هاي ساختماني تخصصي صادر مي شود.  هم اکنون پروانه هاي صادره پروانه هاي عمومي است. در نظر داريم پروانه هاي ساختماني تخصصي صادر کنيم تا به اين روش براي مهندسان ضمن ايجاد رقابت و انگيزه، علم خود را به روزرساني کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar