ايسنا/ دامنه اقدامات حمايتي از بازار سرمايه از سوي دولت به بانک ها و صندوق توسعه ملي کشيده شد و بانکها مجاز به سرمايه گذاري در اين بازار شدند.

استارت کاهش شاخص کل بورس از نيمه هاي مرداد زده شد و براي به تعادل رساندن بازار تصميمات مختلفي از سوي دولت و سازمان بورس گرفته شد که هيچ کدام آنطور که بايد و شايد از حرکت پي در پي نزولي شاخص جلوگيري نکرد و شاهد کاهش شاخص کل از محدوده دو ميليون واحد به محدوده يک ميليون و ۵۰۰ واحد بوديم.

اين درحالي است که روز گذشته تصميمات جديدي در جلسه شوراي عالي بورس گرفته شد که به نظر مي رسد به متعادل کردن بازار کمک کند. در اين جلسه آيين نامه پيشنهادي حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهام داران و سرمايه گذاران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مواد اين آيين نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکيد مي کند.  

به گفته حسن قاليباف اصل-رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار- به موجب مفاد اين آيين نامه، ضمانت اجرايي و اختيارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عمليات بازارسازي و بازارگرداني تفويض شد. همچنين منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور،  استثناء شد و بانکها مجاز به سرمايه گذاري در بازار سرمايه خواهند بود و در عين حال، نقش بانک ها در تاسيس نهادهاي مالي در بورس تقويت مي شود.

وي خاطرنشان کرد: با تصويب و ابلاغ اين آيين نامه موضوع صيانت از بازار سرمايه طراحي و اجرايي شدن ابزارهايي مانند سهام خزانه و اوراق تبعي يعني بيمه سهام با سهولت بيشتري صورت مي گيرد.

او تکليف وظيفه پيگيري وصول منابع حاصل از يک درصد صندوق توسعه ملي به سازمان بورس را از ديگر مصوبات شوراي عالي بورس اعلام کرد و گفت: صندوق توسعه ملي مکلف است يک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازاي هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبيت بازار سرمايه به صورت بلندمدت سپرده گذاري کند.

طبق اعلام سازمان بورس، دو تصميم مذکور نه تنها باعث تزريق نقدينگي به بازار سرمايه مي شود بلکه اجازه به بانکها براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه باعث تقويت تقاضاي بالقوه خريد در سطح بازار مي شود و زماني که سمت تقاضا تقويت شود مي تواند به رشد شاخص کمک کند.

با اين وجود بايد منتظر ماند و ديد که اگر اين دو تصميم اجرايي شوند، چه تاثيري 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar