اکو ایران/ نمایندگان مجلس طی هفته های اخیر دومین طرح برای ساماندهی بازار مسکن را تدوین و در دستور کار برای بررسی قرار دادند.

طرح نخست اگرچه بر اخذ مالیات از خانه های خالی با هدف کنترل سوداگری تمرکز داشت اما طرح اخیر با عنوان «جهش تولید مسکن» تلاش دارد با کپی برداری نه چندان کامل از طرح جامع مسکن، به افزایش عرضه در این بازار کمک کند. با این حال به نظر می رسد تدوین کنندگان این طرح، نه تنها به ابعاد مختلف بازار مسکن در زمان تدوین این طرح نیندیشیده اند بلکه از وضعیت کلان اقتصادی نیز غافل شده اند. فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن معتقد است با وضعیت اقتصاد کشور، نمایندگان مجلس، پیش از تدبیر برای مسکن ملکی مردم، باید به وضعیت معیشتی خانوارها رسیدگی کنند. فرید قدیری کارشناس برنامه و فردین یزدانی مهمان ویژه متراژ در این برنامه به بررسی این طرح پرداخته اند و به این سوال پاسخ داده اند که سهم خریداران مسکن از طرح مجلس چیست؟

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar