بازار سرمايه/ معاون حقوقي بورس با بيان اينکه شرکت هايي که در بازار سرمايه حضور دارند ملزم به داشتن حداقل يک بازارگردان هستند، گفت: بازارگردان ها در بازار سرمايه محور تعادل اند.

جعفر جمالي، معاون حقوقي سازمان بورس گفت: بازارگردان‌ها در بازار سرمايه محور تعادل‌اند و هر چه اين بازار بزرگ‌تر مي‌شود، ضرورت تقويت صندوق‌هاي بازارگردان محسوس‌تر خواهد بود؛ اخيراً سازمان بورس و اوراق بهادار هم بار ديگر بر اين تاکيد کرده و شرکت‌هايي را که در بازار سرمايه حضور دارند ملزم کرد که حداقل يک بازارگردان داشته باشند.

وي بيان داشت: نهاد ناظر ضمن نظارت و رصد جدي بر اين الزامات، در جهت تقويت نهاد بازارگرداني از تمام ابزارها استفاده خواهد کرد.

معاون حقوقي سازمان بورس نهاد بازارگرداني را يکي از کليدي‌ترين و ضروري‌ترين نهادهاي مالي مؤثر در بازارهاي سرمايه معتبر و پيشرو خواند و گفت: اين نهاد در نقدشوندگي و مديريت هيجان و نوسانات بازار نقش اساسي داشته و به عنوان يکي از انواع نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ محسوب و عمليات و اقدامات آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

جمالي تصريح کرد: وجود بازارگردان به ازا هر ورقه بهادار در بازار سرمايه امري ضروري و از مکانسيم هاي بازار سرمايه بوده و مطابق با مفاد دستورالعمل‌هاي پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، ناشران اوراق بهادار ملزم به داشتن حداقل يک بازارگردان هستند.

عضو هيأت مديره سازمان بورس توضيح داد: اين الزام علاوه بر اينکه به عنوان يکي از شرايط متقاضيان پذيرش در بورس مربوطه لحاظ شده، يکي از حلقه‌هاي مهم در جهت تکميل اثربخشي و ارائه خدمات در بازار سرمايه خواهد بود.

معاون حقوقي سازمان بورس ادامه داد: از اين رو، سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت جدي بر اين الزامات نظارت و رصد داشته و در جهت تقويت نهاد بازارگرداني از تمامي ابزارها استفاده خواهد کرد.

جمالي تاکيد کرد: ناشران و سهامداران عمده‌اي که بر خلاف مقررات ظرف مهلت مقرر، براي معرفي بازارگردان اقدام نکنند، مرتکب تخلف انضباطي شده و با برخورد جدي سازمان بورس مواجه خواهند شد؛ همچنين بازارگردانان معرفي شده در صورت تخطي از مقررات و تکاليف محوله، متناسب با اقدامات خلاف مقررات به مجازات‌هاي مربوطه از جمله لغو مجوز فعاليت محکوم خواهند شد.

وي افزود: بديهي است در صورتي که اقدامات مذکور واجد وصف مجرمانه باشند، مرتکبين به مراجع قضائي معرفي شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مراتب را تا حصول نتيجه و اجراي آراي قضائي صادره پيگيري خواهد کرد.

جمالي تاکيد کرد: لازم است تمامي ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده يا در حال پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، نسبت به اجراي اين مقررات اهتمام کافي داشته باشند و همچنين بازارگردانان نيز به عنوان يکي از ارکان مهم هماهنگي و تنظيم سفارش‌هاي خريد و فروش، در ايفاي نقش خود جديت داشته و به صورت حرفه‌اي به فعاليت بپردازند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar