مهر/بانک عامل بخش مسکن سقف تسهيلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تهران را ۶۰ درصد افزايش داد.

يکي از انواع تسهيلات قابل پرداخت خريد مسکن به لحاظ نرخ سود و مدت بازپرداخت که در حال حاضر در شبکه بانکي پرداخت مي‌شود، تسهيلات از محل حساب‌هاي پس‌انداز مسکن جوانان است؛ دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده‌گذاري ارائه شده توسط بانک در بلندمدت از تسهيلات مسکن برخوردار شود.
انتظار پرداخت اين تسهيلات نسبت به ساير انواع تسهيلات مسکن طولاني‌تر بوده و بين ۵ تا ۱۵ سال و مدت بازپرداخت آن ۲۰ ساله پيش‌بيني شده و با نرخ سود ۹ درصد پرداخت مي‌شود.
ويژگي ديگر حساب پس‌انداز مسکن جوانان اين است که نيازي به سپرده‌گذاري يکجا با مبالغ سنگين ندارد و از اين بابت نسبت به صندوق پس‌انداز مسکن يکم براي گروهي از متقاضيان مسکن ارجح به شمار مي‌آيد.

در اين صندوق سپرده‌گذار موظف است به صورت ماهانه نسبت به پرداخت مبالغ خرد از پيش تعيين شده اقدام کند و در پايان سال پنجم يا پانزدهم از تسهيلات خريد مسکن برخوردار شود.
بانک عامل بخش مسکن با توجه به شرايط جديد قيمتي در بازار مسکن نسبت به افزايش سقف اين تسهيلات براي افتتاح‌کنندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن جوانان اقدام کرده است.
بر اين اساس سقف تسهيلات قابل پرداخت از اين محل در شهر تهران در پايان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

همچنين سقف تسهيلات مذکور در شهرهاي بزرگ شامل کرج، مشهد، تبريز، اصفهان، اهواز، قم، شيراز و کرمانشاه در پايان سال پانزدهم از ۲۱۰ ميليون به ۳۳۰ ميليون تومان افزايش يافته است. اين ميزان در مورد ساير نقاط شهري ۱۸۴ ميليون تومان بود که امسال در ترميم صورت گرفته به ۲۹۰ ميليون تومان افزايش يافت.
براي برخورداري از سقف تسهيلات مذکور سپرده‌گذاري ماهانه در هر سال با مبالغي بيش از آنچه پيش‌تر تعيين شده بود صورت مي‌گيرد. بر اين اساس ميزان سپرده‌گذاري ماهانه در سال اول تا پانزدهم براي برخورداري از سقف تسهيلات تعلق گرفته به افتتاح‌کنندگان حساب در سال ۹۹ به ترتيب با مبالغ ۶۵ هزار تومان آغازمي شود و درنهايت با افزايش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزايش مي‌يابد.

سپرده گذاراني که مي‌خواهند بين ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاري خود از سقف تسهيلات مسکن جوانان استفاده کنند مي بايد بيشتر از حداقل‌هاي تعيين شده واريز کنند. به طور مثال سپرده گذاري که بخواهد در پايان سال پنجم از سقف تسهيلات ۲۱۰ ميليون تومان در شهر تهران بهره مند شود مي بايد در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واريز کند.
همچنين سقف تسهيلات مذکور در سه گروه شهري شامل تهران، شهرهاي بزرگ و ساير نقاط شهري در پايان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ ميليون تومان به ترتيب به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است.
هر شخصي که به سن ۱۸ سال تمام رسيده و يا حکم رشد او از سوي دادگاه صادر شده باشد، مي‌تواند به نام خود يا کساني که تحت ولايت و قيوميت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.

متقاضيان افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان مي‌توانند سپرده‌گذاري خود را با واريز حداقل مبلغ ماهيانه (به دفعات يا به صورت يکجا در ابتداي دوره) آغاز کنند.

برداشت از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر مقطعي بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور بايد به صورتي انجام پذيرد که متوسط موجودي حساب از حداقل مبلغ تعيين شده توسط بانک مرکزي در هر سال - که جداول آن در وبسايت بانک عامل متناسب با سقف و واريزي‌هاي جديد تعيين شده در سال ۹۹ به‌روز خواهد شد - کمتر نشود.

پرداخت تسهيلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان براي احداث، تکميل و خريد واحدهاي مسکوني امکان‌پذير است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar