نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
اقتصادی

اولین گزارش عملکرد از بودجه ۹۹

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
اولین گزارش عملکرد از بودجه ۹۹

دنياي اقتصاد/ آمار منتشرشده در فصل بهار نشان مي‌دهد، ۵۱ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بيش از دو برابري داشته است. براساس پيش‌بيني‌هاي دولت در بودجه ۹۹، درآمدهاي مالياتي حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که براي تحقق آن بايد حداقل هر فصل ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين درآمدها وصول شود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد به‌رغم شيوع ويروس کرونا و تعطيلي برخي کسب‌و‌کارها، دولت توانسته اولين چک مالياتي خود را در فصل بهار وصول کند.
 
مرکز آمار کشور، گزارش فصلي اقتصاد ايران در فصل بهار ۹۹ را منتشر کرد. براساس اين گزارش در نخستين فصل از سال‌جاري، درآمدهاي مالياتي به بيش از ۵۱ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۱۱درصدي داشته است. دولت در بودجه ۹۹ پيش‌بيني کرده که درآمدهاي مالياتي حدود ۱۹۵ هزار ميليارد تومان باشد که به نظر مي‌رسد در بهار آنچه که تصويب شده محقق شده باشد. اين در حالي است که شيوع ويروس کرونا، مي‌توانست روي درآمدهاي مالياتي اثرگذار باشد. از سوي ديگر دولت تا هفته اول مهرماه سال‌جاري نيز توانست بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق دولتي کسب درآمد کند. به نظر مي‌رسد با فروش اوراق دولتي و کسب درآمدهاي مالياتي از پولي شدن بودجه جلوگيري شده و دولت بتواند کسري بودجه خود را پوشش دهد.

 افزايش درآمدهاي مالياتي
آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد در فصل نخست سال‌جاري درآمدهاي مالياتي کشور به بيش از ۵۱ هزار ميليارد تومان رسيده است. براساس قانون بودجه سال ۹۹، پيش‌بيني شده که دولت از محل درآمدهاي مالياتي ۱۹۵ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به اين ترتيب به‌طور ميانگين مي‌توان گفت که در هر فصل بايد حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شود. براساس آمار منتشر شده در فصل بهار سال‌جاري، درآمد مالياتي مصوب، محقق شده است.  درآمدهاي مالياتي دولت به دو بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌شود. درآمدهاي مستقيم به درآمدهايي گفته مي‌شود که بر درآمد و دارايي اشخاص حقيقي وضع مي‌شود و قابليت انتقال به ديگري را ندارد. ماليات‌هاي غيرمستقيم ماليات‌هايي است که بر توليد، واردات، مصرف و فروش کالاها و خدمات وضع مي‌شود و قابليت انتقال به اشخاص ديگر را دارد. ماليات بر کالاها و خدمات نيز مالياتي است که طبق قانون بر توليد، فروش و مصرف برقي از کالاها و خدمات وضع مي‌شود.  آمارها نشان مي‌دهد در سه ماه نخست سال‌جاري، مجموع درآمد دولت از ماليات‌هاي مستقيم حدود ۸/ ۳۱ هزار ميليارد تومان بوده است. از اين مقدار حدود ۳/ ۱۲ هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي، ۵/ ۱۲ هزار ميليارد تومان ماليات بر درآمد و ۷ هزار ميليارد تومان ماليات بر ثروت را تشکيل مي‌دهند. ماليات بر کالا و خدمات نيز در مدت مذکور رقم ۴/ ۱۹ هزار ميليارد تومان بوده است.

نگاهي به آمار درآمدهاي مالياتي در سه ماه نخست سال‌جاري نشان مي‌دهد که کل درآمدهاي مالياتي ۱۱۱ درصد رشد داشته است. آمارها نشان مي‌دهد که در فصل بهار سال ۹۸، درآمدهاي مالياتي ۳/ ۲۴ هزار ميليارد تومان بوده است که در مدت مشابه سال‌جاري بيش از دو برابر شده است. از سوي ديگر ماليات بر اشخاص حقوقي نيز در بهار ۹۸، حدود ۶/ ۵ هزار ميليارد تومان بوده که در مدت مشابه سال‌جاري با رشد ۶/ ۱۲۰ درصدي به ۳/ ۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر، رقم ماليات بر درآمد نيز در بهار ۹۸، ۱/ ۶ هزار ميليارد تومان بوده که در فصل بهار سال‌جاري با رشد ۱۰۳ درصدي همراه بوده است. از سوي ديگر ماليات بر ثروت نيز از ۳/ ۱ هزار ميليارد تومان در فصل بهار سال گذشته به ۷ هزار ميليارد تومان در سال‌جاري رسيده است. به اين ترتيب ماليات بر ثروت با رشد ۴۴۶ درصدي بيشترين افزايش را ثبت کرده است. در کل، ماليات‌هاي مستقيم در بهار ۹۹ به نسبت بهار ۹۸ رشد ۵/ ۱۴۴ درصدي داشته است. ماليات بر کالا و خدمات نيز در سه ماه اول ۹۸، ۳/ ۱۱ هزار ميليارد تومان بوده که با افزايش ۵/ ۷۲ درصدي به رقم ۴/ ۱۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد کل درآمد مالياتي محقق شده در سال ۹۷، حدود ۱۰۹ هزار ميليارد تومان و کل درآمد مالياتي دولت در سال ۹۸، حدود ۱۴۱ هزار ميليارد تومان بوده است.

 عدم کاهش درآمدهاي مالياتي با شيوع کرونا
شيوع ويروس کرونا به دليل به تعطيلي کشاندن بسياري از کسب و کارها، مي‌توانست سبب کاهش درآمدهاي مالياتي شود. اما آمارها نشان مي‌دهد به رغم شيوع اين ويروس درآمدهاي مالياتي در فصل بهار محقق شده است. البته اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي کشور در مصاحبه‌اي به اين نکته اشاره کرده است که به دليل شيوع ويروس کرونا، احتمالا ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مصوب‌شده تحقق پيدا نکند. زيرا اخذ ماليات متناسب با سود و درآمد است و زماني که سود و درآمد کاهش مي‌يابد به‌طور متناسب ماليات پرداختي هم کاهش پيدا مي‌کند و به‌طور حتم با شرايط کسادي که دراثر گسترش ويروس کرونا در اقتصاد ايجاد شده تغييرات خود را در ميزان ماليات پرداختي نشان خواهد داد. اما ارقام منتشر شده نشان مي‌دهد که حداقل در فصل بهار، درآمدهاي مالياتي مطلوب بوده است.

 تامين کسري بودجه دولت
در شرايطي که درآمدهاي نفتي در کشور کاهش پيدا کرده است، يکي از منابع جايگزين براي درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي است. اما در سال‌جاري، ويروس کرونا شرايط کسب و کارها را سخت کرد و به نظر مي‌رسيد که دولت نتواند آنچه که در بودجه کشور تصويب کرده، درآمد مالياتي داشته باشد. اما به نظر مي‌رسد که در فصل بهار توانسته بيش از ۵۱ هزار ميليارد تومان از اين درآمد را محقق کند و اگر شرايط به همين صورت ادامه پيدا کند احتمالا تا پايان سال کل درآمدهاي مالياتي محقق شود.  اما اين نکته را بايد در نظر داشت که براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته دولت در سال‌جاري بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد که در نظر دارد ۱۵۰ هزار ميليارد تومان آن را با استفاده از فروش اوراق دولتي تامين کند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد که تا هفته نخست فصل پاييز، حدود ۷۱ هزار ميليارد تومان از کسري بودجه با فروش اوراق دولتي تامين شده است. اگر درآمدهاي مالياتي آن‌طور که رئيس سازمان امور مالياتي گفته است، کمتر از پيش‌بيني‌ها محقق شود، دولت با کسري بودجه بيشتري مواجه خواهد شد و احتمال استفاده از منابع بانک مرکزي افزايش پيدا خواهد کرد. اين در حالي است که شفافيت تراکنش‌هاي بانکي و تفکيک حساب شخصي و تجاري يکي از راهکارهاي جلوگيري از فرار مالياتي است که مي‌تواند در بهبود درآمدهاي دولت موثر باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره