تسنیم/ بررسی ضوابط مالی ناظر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ حاکی از پیشنهاد اولیه برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است.

بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1400، افزایش حقوق کارکنان و همچنین مشمولان قانون کار شاغل در دولت 25 درصد تعیین شده است.
از سوی دیگر  پاداش آخر سال کارمندان دولت برای سال 1400 حدود  یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است.
به این ترتیب بایستی افزایش ضریب ریالی حقوق  به طور متوسط بیست و پنج 25 درصد لحاظ شود. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار 25 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar