خراسان/سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي جزء به جزء منابع مالي درنظر گرفته شده براي طرح پرداخت يارانه کالاهاي اساسي در اين شورا خبر داد وگفت: اگر اين منابع قابل تحقق نباشد، طرح رد خواهد شد.


عباسعلي کدخدايي با استقبال از تلاش مجلس براي تصويب قوانيني که با معيشت مردم مرتبط است، يکي از ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه يارانه کالاهاي اساسي مجلس را ايراد اصل ۷۵ قانون اساسي اعلام کرد و گفت: ما در شوراي نگهبان به نمايندگان تذکر داديم که در برابر هزينه ثابتي که ايجاد مي‌شود، درآمد ثابتي هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت ديگر، محل تأمين اعتبار اين هزينه‌ها، بايد يک «منبع واقعي» باشد.
کدخدايي با طرح اين سوال که آيا فروش اموال دولت، مي‌تواند يک منبع واقعي باشد يا خير؟، افزود: بايد ديد منبعي مانند فروش اموال دولت، مي‌تواند تکافوي هزينه مصوب در اين طرح (۳۰ هزار ميليارد تومان) را بدهد يا نه.
وي خاطرنشان کرد: نمايندگان موافق اين مصوبه تاکنون سه جلسه با برخي اعضاي شوراي نگهبان درباره يارانه کالاهاي اساسي برگزار کرده‌اند. اين نکات هم به آن ها يادآوري شده است. مجلس، مصوبه را هنوز به صورت رسمي به شوراي نگهبان ارسال نکرده است و اگر نکاتي که به طراحان اين طرح گوشزد شد، در مصوبه مجلس لحاظ نشده باشد، شوراي نگهبان مجدد مصوبه را به نمايندگان بازگشت خواهد داد تا آن را اصلاح کنند.به گزارش خراسان برخي کارشناسان معتقدند که طرح مجلس براي پرداخت يارانه کالايي به 60 ميليون نفر، به ميزان 60 هزار تومان براي اقشار متوسط و 120 هزار تومان براي اقشار ضعيف، با توجه به منابع مالي غيرمطمئن کسري بودجه را افزايش مي دهد و تورم را تشديد مي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar