ايسنا/بانک مرکزي و شبکه بانکي به منظور اجراي قانون جديد صدور چک، دسته چک‌هاي جديد با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دريافت چک و با درج شناسه يکتا و با قابليت ثبت در سامانه صياد منتشر مي‌کند ضمن اينکه دسته‌چک‌هاي فعلي در دست مردم به روال سابق کارسازي شده و نيازمند ثبت در سامانه صياد نيست.

استناد ماده (۶) قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي، دسته چک‌هاي جديد حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دريافت چک و با درج شناسه يکتا در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت. بدين‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه يکتا (۱۶ رقم)، عبارت «تاريخ صدور اين برگه چک حداکثر تا تاريخ ... معتبر است» نيز قيد شده‌است.  

بر اين اساس و در راستاي اجراي ماده (۲۱) مکرر قانون ياد شده، صدور برگه چک‌هاي جديد در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌هاي جديد را صرفاً در وجه گيرنده مشخص (شخص حقيقي/حقوقي) ‌صادر کنند و گيرندگان چک نيز از پذيرش چک‌هاي مذکور در وجه حامل خودداري کنند. همچنين صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاريخ بعد از تاريخ اعتبار چک (تاريخ قيد شده در عبارت موصوف) نبوده و گيرندگان آن نيز ملزم به کنترل تاريخ‌هاي يادشده خواهند بود.

چک‌هاي جديد که براساس ماده (۶) قانون مذکور صادر مي‌شوند، قابليت ثبت در سامانه صياد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک مي‌توانند از طريق درگاه‌هاي بانکي و يا برنامک‌هاي موبايلي فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذي‌نفع به انضمام مبلغ و تاريخ چک را در سامانه صياد ثبت کنند. همچنين گيرندگان چک‌هاي جديد نيز مي‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعيت چک ثبت شده براي ايشان، مراتب تاييد دريافت چک را به سامانه صياد اعلام کنند.
انتقال چک‌هاي جديد نيز در سامانه صياد ميسر بوده، چنانچه گيرنده چک پس از تائيد اطلاعات آن متمايل به انتقال چک به شخص ديگري (شخص ثالث) باشد، اين امکان در سامانه ياد شده با ثبت مشخصات ذينفع جديد (ثبت شناسه‌/کدملي وي) ‌براي وي فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صياد، لازم است اطلاعات مربوط به هويت گيرنده جديد (شامل نام و نام خانوادگي/نام شرکت و شماره/شناسه ملي) در ظهر چک پشت‌نويسي‌ شود.

همچنين همانگونه که در اطلاعيه شماره (۱) قانون چک مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۷ {لينک به اطلاعيه (۱)} اعلام شده است، نحوه دسترسي به سامانه صياد و استفاده از برنامک‌هاي موبايلي به شرح زير يادآوري مي‌شود: 

۱- صادرکننده چک مي‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاري وي و دريافت دسترسي به درگاه‌هاي نوين بانکي (شامل اينترنت بانک و همراه بانک) و يا استفاده از برنامک‌هاي موبايلي فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صياد دسترسي داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

۲- شناسايي صادرکننده چک و اطمينان از ثبت اطلاعات چک توسط وي مستلزم انجام فرايند احراز هويت توسط بانک و يا برنامک موبايلي است که احراز هويت در برنامک‌هاي موبايلي به صورت زير انجام مي‌شود:
الف‌- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملي وي؛
ب‌- استفاده از يکي از کارت‌هاي بانکي صادرکننده چک.
به عبارت ديگر صادر کننده چک مي‌تواند با به کارگيري يکي از کارت‌هاي بانکي خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختيار وي قرار گرفته و با استفاده از سيم کارت ثبت شده به نام وي، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صياد کند.

۳- گيرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌هاي مورد تعامل خود (بانک‌هاي نگهدارنده حساب وي) و اخذ دسترسي به درگاه‌هاي نوين بانکي (شامل اينترنت‌بانک يا همراه بانک) و يا مراجعه به برنامک‌هاي موبايلي پرداخت، امکان بررسي صحت اطلاعات چک ثبت شده براي وي در سامانه صياد را داشته و پس از حصول اطمينان از صحت آن، مي‌تواند مراتب تائيد چک را به سامانه اعلام، و يا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذينفع جديد (ثبت شناسه‌/کدملي وي) را در سامانه صياد وارد کند.

۴- شناسايي گيرنده چک و اطمينان از تائيد اطلاعات چک توسط وي مستلزم انجام فرايند احراز هويت توسط بانک و يا برنامک موبايلي است، که احراز هويت در برنامک‌هاي موبايلي به صورت زير انجام مي‌شود: 
الف‌- انطباق شماره تلفن گيرنده چک با کد ملي وي؛
ب‌- استفاده از يکي از کارت‌هاي بانکي گيرنده چک.
 به عبارت ديگر گيرنده چک مي‌تواند با به کارگيري يکي از کارت‌هاي بانکي متعلق به خود و با استفاده از سيم کارتي که به نام وي ثبت شده‌است، اقدام به تاييد اطلاعات چک و يا انتقال آن به شخص ديگر در سامانه صياد کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar