ايسنا/ شرايط ترخيص فوري کالا‌هاي کشاورزي فساد پذير از جمله نباتات زنده و محصولات نباتي که مورد توافق دستگاه‌هاي مربوطه قرار گرفته بود جهت اجرا در دستور کار گمرک قرار گرفت.

طبق اعلام ارونقي- معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران- شيوه نامه مربوط به ترخيص کالا‌هاي کشاورزي فسادپذير در جلسات کارشناسي و مشترک بين مراجع ذيربط و ذيصلاح و مراجع نظارتي مطرح و پس از بحث و بررسي و اعلام نهايي مورد موافقت قرار گرفته است.

وي با اشاره به ابلاغ شيوه نامه مربوطه به گمرکات اجرايي، بخشي از جزئيات آن را اعلام کرد و توضيح داد.

بر اين اساس گمرک مکلف است که انبار‌هاي اختصاصي صاحبان کالا‌هاي معرفي شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي را به عنوان انبار‌هاي مرجع تحت کليد گمرک به رسميت شناخته و اقدامات لازم را در راستاي نظارت بر دپوي کالا‌هاي کشاورزي در انبار‌هاي معرفي شده با اخذ تعهد مکتوب بالاترين مقام مسئول اين شرکت‌ها به عنوان تضمين انبار‌ها انجام دهد.

همچنين با توجه به لزوم تسريع و تسهيل در انجام تشريفات گمرکي و شرايط خاص موجود، شرکت‌هاي معرفي شده از سوي وزارت کشاورزي موظفند به محض رسيدن کالا‌هاي مربوطه نسبت به اظهار اوليه به گمرک اقدام کنند. بر اين اساس جهت جلوگيري از هر گونه ايستايي در انتقال اين کالاها، انتقال به انبار با صدور حکم انجام و صرفا گمرک مکلف است با صدور حکم کلي و اخذ قبوض باسکول کالا‌هاي بارگيري شده، اجازه خروج کالا بدون هر نوع تشريفات گمرکي را صادر کند.

از سويي کالا‌هاي مورد نظر به عنوان کالا‌هاي حمل يکسره تلقي شده و تحويل آن از پاي کشتي و ساير وسايط نقليه در زمان تخليه انجام مي‌شود.

براي اظهار کالا ثبت سفارش لازم نيست
معاون امور گمرکي گمرک ايران در بخش ديگري از توضيحات خود گفت: براي اظهار کالا به گمرک ارائه مجوز ثبت سفارش الزامي نيست و با توجه به تصميمات اخذ شده قبلي، در صورت وجود ثبت سفارش، نياز به ارائه ثبت سفارش معتبر نبوده و گمرک مکلف است نسبت به پذيرش مجوز ثبت سفارش‌هاي تاريخ منقضي براي ترخيص کالا‌هاي کشاورزي اقدام کند.

بر اين اساس به گمرک تکليف شده به نحو مقتضي از جمله «صدور حکم» نسبت به ترخيص فوري کالا‌هاي کشاورزي فساد پذير، بدون اخذ کد رهگيري بانک اقدام و جهت ارائه کد رهگيري يا اعلاميه تامين ارز به گمرک، تعهد سه ماهه غير محضري از صاحب کالا دريافت و ظرف موعد مقرر پيگيري لازم را انجام دهد.

ميزان دپو بيش از ۵ ماه نيست
همچنين مدت مجاز نگهداري کالا در انبار‌هاي گمرک مشمول مهلت مقرر در قانون امور گمرکي و مصوبات ديگر نبوده و گمرک اجرايي مکلف است از متروکه کردن کالاي کشاورزي دپو شده در انبار‌هاي يادشده خودداري کند. در هر صورت ميزان ماندگاري کالا در انبار نبايد بيش از ۵ ماه باشد.

مسئوليت حفظ و نگهداري کالا‌هاي موجود در انبار‌هاي اعلام شده از هنگام تخليه در انبار تا زمان خروج از آن با صاحب کالا بوده و صاحبان کالا يا مراجع تحويل گيرنده مکلفند کالا‌هاي موجود در انبار را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي و اشتعال بيمه کنند.

پس از دپوي کالا در انبار گمرک نسبت به انجام تشريفات گمرکي مربوط به اظهارنامه اقدام و پس از بررسي‌هاي لازم و اخذ مجوز قانوني اخذ حقوق ورودي و عوارض متعلقه نسبت به صدور پروانه الکترونيک اقدام تا تشريفات ترخيص قطعي کالا انجام و سپس اجازه خروج کالا از انبار به نحو مقتضي و ورود آن به کشور صادر کند.

به گفته اين مقام مسئول، رسيدگي به ارزش کالا مانع از ترخيص کالا‌هاي کشاورزي نبوده و گمرک مکلف است ضمن ترخيص کالا‌هاي مربوطه رسيدگي به ارزش کالا را به بعد از ترخيص موکول کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar