تسنيم/مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از کاهش ۹۰ درصدي اعزام و پذيرش مسافر در پروازهاي بين المللي طي سال ۹۹ خبر داد.

 سياوش اميرمکري اظهار کرد: سال 99 در مجموع 4170 پرواز بين المللي با جابه جايي حدود 245 هزار و 600 مسافر و بيش از 13 ميليون و 600 هزار کيلوگرم بار در فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت انجام شد که نسبت به سال 98 در نشست و برخاست 79درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 90 درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست 73 درصد کاهش داشته است.

وي با بيان اين‌که پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت  سال گذشته 248 هزار و 77  پرواز با عملکرد جابجايي 21 ميليون و 615 هزار مسافر بود، افزود: در پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت در سال 99 نسبت به سال 98 در نشست و برخاست 19 درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 39 درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست 37 درصد کاهش داشته است. همچنين کل پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت در سال گذشته در نشست و برخاست 23 درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 43 درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست 43 درصد کاهش نشان داد.

وي تعداد پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت در اسفند 99 را 24 هزار و 763 سورتي با جابه جايي حدود يک ميليون و 952 هزار مسافر عنوان کرد و گفت: کل پروازها در اسفند ماه 99 نسبت به ماه مشابه سال 98 در نشست و برخاست 48 درصد، در اعزام و پذيرش مسافر 26 درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست 34 درصد افزايش يافته است. همچنين تعداد نشست و برخاست پروازهاي داخلي 48 درصد و پروازهاي بين المللي نيز 62 درصد بيشتر شده است.

اميرمکري عنوان کرد: مقايسه پروازهاي انجام شده در فرودگاه هاي تحت مالکيت شرکت طي اسفند 99 نسبت به بهمن نشان مي دهد که نشست و برخاست يک درصد افزايش، اعزام و پذيرش مسافر يک درصد کاهش و ارسال و پذيرش بار و پست چهار درصد افزايش يافته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar