باشگاه خبرنگاران/ قرارگاه ساماندهي مرغ در فروردين امسال نرخ مصوب هر کيلو مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد، اما قيمت اين کالا در سطح بازار بيش از ۳۰ هزار تومان است.

از اواخر سال گذشته تاکنون، بازار مرغ هر از گاهي به بهانه هاي مختلف دچار نوساناتي مي شود به طوريکه خبري از عرضه با نرخ مصوب نيست که اين امر مشکلات متعددي را براي خانوارها ايجاد کرده است.

بررسي هاي ميداني از سطح بازار نشان مي دهد که هر کيلو مرغ با نرخ ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان در مغازه‌هاي پروتئيني به فروش مي‌رسد و به رغم ممنوعيت قطعه بندي، همچنان سينه، فيله، کتف، جوجه کباب زعفراني و ... در سايه کمبود نظارت‌ها با نرخ‌هاي بالايي عرضه مي‌شود.

بر مبناي برنامه ستاد تنظيم بازار، ماهانه حداقل ۱۲۵ ميليون قطعه جوجه ريزي در واحدهاي مرغداري بايد صورت گيرد که بنابر آمار ماه‌هاي اخير ميزان جوجه ريزي تحت تاثير عوامل مختلف همچون افزايش قيمت جوجه و ساير نهاده‌هاي توليد کمتر از اين ميزان بوده که تلفات ناشي از تنش‌هاي گرمايي و افت وزن گيري در فصل گرما هم‌ مزيد بر علت شده تا ميزان عرضه مرغ در بازار کاهش يابد که پشتيباني امور دام با استفاده از ذخاير مرغ منجمد به دنبال تنظيم بازار است.

مسئولان تشکل‌ها نيز اذعان مي‌کنند تا زمانيکه نرخ مصوب مرغ اصلاح نشود، نابه ساماني‌هاي قيمت مرغ، کمبود عرضه و در نهايت خروج مرغداران از گردونه توليد يکي پس از ديگري به واسطه زيان در فروش ادامه خواهد داشت.

مشکلات شبکه توزيع علت اصلي التهاب

رئيس هيات مديره شرکت تعاوني مادر تخصصي توسعه صنعت طيور با اشاره به گلايه‌هاي مرغداران نسبت به تاخير در توزيع نهاده‌هاي دامي اظهار کرد: واحدهاي مرغداري که طي ۴۰ تا ۵۰ روز اخير، نهاده مورد نياز خود را از سامانه بازارگاه خريداري کرده‌اند، اما هنوز ذرت و کنجاله به مرغداران‌ تحويل داده نشده است که همين‌ موضوع توليدکنندگان را مجبور به خريد از بازار آزاد کرده است.

برومند چهار آيين قيمت کنوني هر کيلو کنجاله سويا در بازار آزاد را ۷ هزار و ۴۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ذرت را ۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بنابر اذعان مسئولان نهاده به ميزان کافي وارد شده، اما در بنادر رسوب کرده است و ترخيص آن با اما و اگرهاي زيادي روبروست به طوريکه امکان دارد بعد از دوره پرورش، نهاده به دست مرغدار برسد.

وي ادامه داد: علي رغم افزايش هزينه‌هاي توليد، مرغدار با نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان اقدام به توزيع مرغ در بازار مي‌کند، اما انحرافات توزيع بعد از کشتارگاه منجر به عرضه مرغ با نرخ‌هاي ۲۷، ۲۸ و ۳۰ و بعضا بالاتر در بازار مي‌شود.

چهار آيين مشکلات ناشي از پخش شبکه مويرگي‌ را از ديگر التهابات بازار در تمامي کالاها از جمله مرغ دانست و گفت: هيچ مرغداري نمي‌تواند يک گرم مرغ زنده را بالاتر از نرخ مصوب بفروشد و چنانچه اين کار را انجام دهد، سهميه بازارگاه و جوجه ريزي بسته مي‌شود؛ بنابراين مرغدار چاره‌اي جز تحويل مرغ در اين‌ مسير ندارد. هر چند واقعيت امر آن است که قيمت تمام شده بالاتر از نرخ مصوب است.

وي در شرايط فعلي قيمت منطقي هر کيلو مرغ زنده را ۲۱ هزار تومان و مرغ گرم را ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مرغدار گوشتي به سبب عرضه مرغ با نرخ مصوب متحمل زيان است.

چهارآيين درباره آينده بازار مرغ بيان کرد: برآوردها حاکي از آن است که جوجه ريزي تا پايان تير به ۱۰۰ ميليون قطعه رسيد که با اين وجود نسبت به خرداد ۱۰ ميليون قطعه کمتر است، اما به طور کلي اين ميزان‌جوجه ريزي براي کشور قابل قبول است و تنها حاشيه‌هاي وارده به صنعت مرغداري التهاباتي ايجاد کرده که ورود دولت به اين بازار رقابتي و برخورد با توليدکننده به اين موضوع دامن زده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: با توجه آنکه قيمت تمام شده بالاتر از نرخ مصوب فعلي است، از اين رو مرغدار در فروش هر کيلو مرغ ۴ هزار تومان زيان مي‌کند که با اين وجود پيش بيني مي‌شود که با مشکل کمبود مرغ در بازار روبرو شويم.

چهارآيين از استمرار کاهش وزن گيري و تلفات ناشي از فصل گرما تا ۱۵ شهريور خبر داد و گفت: در اغلب نقاط کشور وزن گيري هر قطعه جوجه در فصل گرما ۲۵۰ گرم کاهش مي يابد که اين امر بيانگر کاهش ۲۵ هزار تني عرضه در هر ماه است که با کاهش قدرت خريد و اثر کالاي جايگزين، نوسانات بازار ادامه خواهد داشت.

زنگ خطر تعطيلي ۵۹ درصد واحدهاي مرغداري

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي با اشاره به اينکه کمبودي در توليد مرغ نداريم، اظهار کرد: با توجه به مشکلات سيستم توزيع، قيمت مرغ از شمال تا جنوب شهر متفاوت است.

محمد يوسفي افزود: با مديريت سيستم توزيع ديگر نيازي به نظارت بر سطح مغازه‌ها نيست چرا که در شرايط فعلي مشکلات سيستم توزيع موجب شده قيمت مرغ در مغازه‌ها تا ۳۵ هزار تومان به فروش برسد.

وي با بيان اينکه ماهانه طبق برنامه ۱۲۵ تا ۱۳۰ ميليون قطعه بايد جوجه ريزي شود، گفت: با توجه به آنکه جوجه يکروزه موجود زنده است، از اين رو افزايش يا کاهش توليد و جوجه ريزي ماهانه ۱۱۵ تا ۱۴۰ ميليون قطعه امري طبيعي است.

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي ادامه داد: با توجه به جوجه ريزي ماهانه ۱۱۵ تا ۱۴۰ ميليون قطعه، ۱۷۰ هزار تن گوشت مرغ در يک‌ماه توليد مي‌شود و در مواقعي که توليد مازاد بر نياز داخل است، پشتيباني امور دام مازاد توليد را بايد خريداري و ذخيره سازي کند تا در مواقع کمبود و التهاب قيمت در بازار عرضه کند.

يوسفي درباره آينده بازار مرغ بيان کرد: اگر تا ۲ ماه آينده وضعيت دان به سامان نرسد، ۵۹ درصد مرغداري ها تعطيل مي‌شود، بنابراين دولت بايد تصميماتي مبني بر تامين دان با نرخ مصوب بينديشد.

رهاشدگي بازار
نايب رئيس کانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي از رها شدگي بازار مرغ پس از کشتار خبر داد و اظهار کرد: وقتي مرغدار، محصول خود را به نرخ مصوب عرضه مي‌کند، هيچ دليلي وجود ندارد که به دست مصرف کننده با قيمت‌هاي بسيار گران‌تر برسد.

حبيب اسداله نژاد افزود: با توجه به آنکه مرغداران به تکاليف خود مبني بر عرضه مرغ با نرخ مصوب عرضه مي کنند، از اين رو ايرادات و اشکالات بازار ناشي از اين است که ساز و کاري براي مسير کشتارگاه تا عرضه تعريف نشده است و در اين مسير با انحراف شديد رو به رو هستيم.

وي در واکنش به عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب در بازار بيان کرد: در حال حاضر مرغداران مرغ توليدي را با نرخ مصوب يا حداکثر ۵۰۰ تومان بالاتر از قيمت مصوب عرضه مي‌کنند که با اين وجود عرضه با نرخ‌هاي فعلي در بازار منطقي نيست.

نايب رئيس کانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي با اشاره به اينکه گراني مرغ بر کاهش قدرت خريد خانوار تاثير بسزايي دارد، بيان کرد: با توجه به تاثير پذيري گراني مرغ بر ميزان خريد، مرغداران موافق اين موضوع نيستند، اما زمانيکه که قيمت مولفه‌هاي توليد همچون ذرت، کنجاله، دان آماده و حمل و نقل تغيير مي‌کند، چاره‌اي جز اصلاح قيمت نيست.

وي بيان کرد: در حال حاضر بازار شرايط خوبي ندارد چرا که مديريت دقيقي بر بازار صورت نمي گيرد که انتظار مي‌رود در دولت آينده توجه جدي به مقوله توليد مرغ به عنوان کالاي استراتژيک صورت گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar