خراسان/در پی کاهش شدت شیوع کرونا و همچنین رونق برخی از بخش ها، تعداد شاغلان کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال 99، بیش از 713 هزار نفر افزایش داشته است. در این خصوص بین فعالیت های عمده اقتصادی، بیشترین افزایش تعداد شاغلان مربوط به بخش ساختمان با بیش از 381 هزار نفر است. بعد از آن بخش های صنعت با بیش از 170 هزار  نفر و معدن با بیش از 25 هزار نفر قرار دارند. با این حال، از منظر درصد رشد اشتغال، بخش معدن با رشد خیره کننده 22 درصد در صدر است و پس از آن، بخش های ساختمان با 12.9 درصد و صنعت با 4.3 درصد قرار می گیرند. در همین حال گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که در چهار ماه امسال، میزان تحقق برخی ردیف های درآمدی بودجه از جمله درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، بسیار بیشتر از برآوردهای بودجه امسال یعنی دو برابر رقم مصوب چهار دوازدهم بوده است!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar