اقتصاد نیوز/  نمونه گیری های انجام شده در سال 99 در سطح کشور نشان می‌دهد 84.7 درصد مردم کالای لوکس خریداری نمی کنند. تعمیم بررسی الگوی مصرف کالاها نشان می دهد در این سال تنها 18.6 درصد افراد کالای موفق به تهیه کالای برقی شده اند.
 
دسته بندی خریدوفروش کالاهای مختلف در کشور می تواند دو خروجی مختلف داشته باشد. نخست آن که نتیجه سیاست گذاری های گوناگون در حوزه اقتصادی تاکنون چه نتیجه ای را در بر داشته و برای برنامه ریزی فروش و هدف گذاری های کلان اقتصادی باید چه راهکاری را در پیش گرفت. 

در گزارش اخیر مرکز آمار ایران در این حوزه در سه دسته از کالاها سه برآیند مهم به چشم می خورد.

84.7 درصد افراد کالای لوکس نمی خرند
مرکز آمار در گزارشی در راستای تبیین فرهنگ رفتاری خانوار سهم بندی جالبی را با نمونه گیری 62 میلیون نفری ارائه داده است.

طبق این دسته بندی در سال 99، تقریبا 84.7 درصد افراد کالای لوکسی خریداری نکرده اند.

بر اساس تعریف، در این کالاها درصد تغییرات برای تقاضای آن بیشتر از درصد تغییرات درآمد است. به این معنا که با رشد درآمد تقاضا برای این کالاها نیز افزایش پیدا می کند.

به عبارت دیگر در کشور تنها 15.3 درصد افراد قادر به خرید کالاهای لوکس بوده اند که نشان می دهد زور درآمد بر خرید کالای لوکس 84.7 درصد جامعه نمی چربد.

در تفکیک خریدارانی که موفق به خرید کالای لوکس شده اند مشاهده می شود تنها 8.1 درصد افراد در سال توانایی یک بار خرید کالای لوکس داشته اند. به آن معنا که تنها 7.2 درصد افراد جامعه توانایی خرید کالای لوکس در جامعه را برای بیشتر از یک بار در سال دارند.

درادامه این مرکز در سوی دیگری از این گزارش به دسته بندی سهم خرید کالاهای پوشاک در کشور پرداخته است.


38.3 درصد سهم خرید پوشاک داخلی
در دسته بندی های الگوی مصرف خریداران، می تواند پوشاک از جمله کالاهای ضروری باشد.

در دسته بندی انجام شده از خریداران این کالا در سال گذشته مشخص می شود 38.3 درصد افراد در ایران فقط پوشاک تولیدات داخلی را تهیه می کنند.

 
 
در این میان 7.8 درصد تاکید بر پوشاک تولیدات خارجی داشته و برای 53.8 درصد نیز مبدأ تولید تفاوتی ندارد.

به عبارت دیگر در ایران رقابت کیفی در میان 53.8 درصد افراد هنوز برقراربوده و این دسته از مصرف کنندگان بر اساس کیفیت تولید و احتساب هزینه آن اقدام به خرید پوشاک مدنظر خود می کنند.

سومین دسته از خریداران مورد مطالعه مرکز آمار در سال 99 مصرف کنندگان کالاهای برقی است.

 
18.6 درصد ایرانی ها کالای برقی خریدند
کالاهای الکتریکی برای مصرف خانوارها می تواند در دو دسته لوکس و ضروری باشد و از این حیث نمی توان دسته بندی ای را درباره آن ارائه نمود.

طبق آمارها و داده های منتشر شده این مرکز مشاهده می شود در سال گذشته در ایران تنها 18.6 درصد افراد درایران قادر به خرید کالاهای برقی بوده اند.

به عبارت دیگر در ایران 81.4 درصد افراد یا تمایلی نداشته و یا نتوانسته اند بهره مند از خرید کالای برقی شوند.

بررسی تفکیکی خریداران این دسته از کالاها در این مدت نشان می دهد در سطح کشور 6.84 درصد افراد جامعه کالای برقی را خریداری کرده و الزام به تولیدات خارجی آن دارند.

از سوی دیگر مشتریان ملزم به کالای تولید داخلی تنها 9.6 درصد افراد کشور بوده اند که جز تولیدات ایران را در زمینه کالاهای برقی خریداری نکرده اند.

نکته جالب در مورد این دسته از کالاها آن است که در کشور تنها 2.12 درصد اشخاص بی تفاوت به منشأ تولید کالاهای برقی بوده و بر اساس کیفیت کالا و قید هزینه آن اقدام به خرید آن می کنند.

مقایسه انحصار در پوشاک وکالاهای برقی
مقایسه کالاهای برقی در این زمینه و پوشاک در کشور نشان می‌دهد در این مدت رقابت برای پوشاک بیشتر از کالاهای برقی است.

به عبارت دیگر بررسی های آماری در این دو دسته از کالا نشان می دهد در ایران بازار کالاهای برقی به مراتب انحصاری تر از این بازار در پوشاک بوده و تولیدکنندگان داخلی در بازار تولیدات داخلی به مراتب سود بیشتری می برند.

چرا که حتی اگر آن‌هایی که بی تفاوت به مبدأ تولید کالاهای برقی هستند همگی تصمیم به خرید کالای خارجی بگیرند باز هم در نهایت 9 درصد جامعه خواهند بود که با آن فرض نیز سهم کمتری را در مقایسه با مصرف کنندگان تولیدات داخلی (9.12 درصد افراد جامعه) خواهند داشت.

 
 
این اتفاق نشان می دهد که بازار مصرف کالاهای برقی برای تولید داخلی سوگیری به مراتب بیشتری دارد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar